143692
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
143692
Nedgang i varekonsumet
statistikk
2014-06-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Husholdningenes varekonsum var 0,4 prosent lavere i mai enn i april 2014. Sesongjusterte tall viser en nedgang for alle konsumgrupper, utenom elektrisitet og brensel.

Varekonsumindeksenmai 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i varekonsumet

Husholdningenes varekonsum var 0,4 prosent lavere i mai enn i april 2014, det viser sesongjusterte tall. Det var nedgang i alle konsumgrupper, utenom elektrisitet og brensel.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
Mai 2014April 2014Mars 2014Februar 2014Januar 2014
Totalt varekonsum-0,40,00,90,20,5
Mat, drikkevarer og tobakk-0,60,40,40,00,0
Elektrisitet og brensel3,33,20,1-7,71,3
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje-0,6-3,53,70,42,3
Andre varer-0,70,40,41,70,1
Figur 1. Varekonsumindeksen. 2005=100

Konsumet av mat- og drikkevarer samt andre varer - særlig møbler, hvitevarer og fritidsutstyr - viste en sesongjustert nedgang. Disse gruppene bidro til å trekke ned det totale varekonsumet med henholdsvis 0,2 og 0,3 prosentpoeng. Også kjøp og drift av biler hadde en sesongjustert nedgang og bidro til å trekke ned det totale varekonsumet med 0,1 prosentpoeng.

Konsumet av elektrisitet og brensel, derimot, viste en oppgang og bidro til å trekke opp varekonsumet med i overkant av 0,2 prosentpoeng.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 1,3 prosent høyere i mai 2014 enn i samme måned året før.

Sammenlignbarhet med detaljomsetningsindeksen og kvartalsvis nasjonalregnskapÅpne og lesLukk

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy, samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

RevisjonerÅpne og lesLukk

Nasjonalregnskapet har nylig gjennomført en revisjon av tidsseriene, men varekonsumindeksen er i liten grad påvirket av denne revisjonen. Varekonsumindeksen bruker de samme metodene og definisjonene som konsumberegningene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB