143514
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
143514
Moderat oppgang i varekonsumet
statistikk
2014-05-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Sesongjusterte tall viser at husholdningenes varekonsum var 0,4 prosent høyere i april enn i mars 2014. Alle konsumgrupper utenom bilkjøp hadde oppgang.

Varekonsumindeksenapril 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Moderat oppgang i varekonsumet

Husholdningenes varekonsum var 0,5 prosent høyere i april enn i mars 2014, viser sesongjusterte tall. Elektrisitetsforbruket bidro til å trekke varekonsumet opp med i overkant av 0,2 prosentpoeng, mens bilkjøpene hadde motsatt effekt.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
April 2014Mars 2014Februar 2014Januar 2014Desember 2013
Totalt varekonsum0,50,8-0,10,5-0,2
Mat, drikkevarer og tobakk0,70,40,10,11,2
Elektrisitet og brensel3,10,1-8,01,3-2,6
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje-1,12,8-0,71,5-1,3
Andre varer0,50,51,50,3-0,4
Figur 1. Varekonsumindeksen. 2005=100

Kjøp og drift av biler hadde en sesongjustert nedgang på 1,1 prosent fra mars til april, og dette trakk altså ned varekonsumet med nærmere 0,2 prosentpoeng. Nedgangen må sees i sammenheng med en sterk vekst fra februar til mars da denne gruppen var den største bidragsyteren til varekonsumveksten.

Både konsumet av mat- og drikkevarer samt andre varer bidro til å trekke opp varekonsumet med i overkant av 0,2 prosentpoeng hver.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 0,4 prosent høyere i april 2014 enn i samme måned året før.

Sammenlignbarhet med detaljomsetningsindeksen og kvartalsvis nasjonalregnskapÅpne og lesLukk

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy, samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

RevisjonerÅpne og lesLukk

Nasjonalregnskapet har nylig gjennomført en revisjon av tidsseriene, men varekonsumindeksen er i liten grad påvirket av denne revisjonen. Varekonsumindeksen bruker de samme metodene og definisjonene som konsumberegningene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB