143690
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
143690
Klar vekst i varekonsumet
statistikk
2014-04-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Sesongjusterte tall viser at husholdningenes varekonsum var 1,3 prosent høyere i mars enn i februar 2014. Det var særlig bilkjøp og drivstofforbruket som bidro til oppgangen.

Varekonsumindeksenmars 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Klar vekst i varekonsumet

Sesongjusterte tall viser at husholdningenes varekonsum var 1,3 prosent høyere i mars enn i februar 2014. Oppgangen i mars kom etter en svak utvikling i varekonsumet de siste fem månedene. Det var særlig bilkjøp og drivstofforbruk som bidro til oppgangen.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
Mars 2014Februar 2014Januar 2014Desember 2013November 2013
Totalt varekonsum1,3-0,10,4-0,10,2
Mat, drikkevarer og tobakk0,50,0-0,31,2-0,6
Elektrisitet og brensel1,5-9,31,9-1,82,6
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje5,40,21,7-1,10,3
Andre varer0,51,40,2-0,40,4
Sesongjusterte tall viser at husholdningenes varekonsum var 1,3 prosent høyere i mars enn i februar 2014. Det var særlig bilkjøp og drivstofforbruk som bidro til oppgangen

Kjøp og drift av biler hadde en sesongjustert oppgang fra februar til mars på 5,4 prosent, dette dro opp varekonsumet med bortimot 0,9 prosentpoeng.

De øvrige varekonsumgruppene hadde også en sesongjustert oppgang fra februar til mars. Konsumet av andre varer i tillegg til mat- og drikkevarer viste en vekst på 0,5 prosentpoeng fra februar til mars. Konsumet av elektrisitet og brensel viste en liten oppgang i mars etter en sterk nedgang måneden før. Den sistnevnte konsumgruppen trakk opp varekonsumet med 0,1 prosentpoeng.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 0,2 prosent lavere i mars 2014 enn i samme måned året før.

Sammenlignbarhet med detaljomsetningsindeksen og kvartalsvis nasjonalregnskapÅpne og lesLukk

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy, samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

RevisjonerÅpne og lesLukk

Nasjonalregnskapet har nylig gjennomført en revisjon av tidsseriene, men varekonsumindeksen er i liten grad påvirket av denne revisjonen. Varekonsumindeksen bruker de samme metodene og definisjonene som konsumberegningene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB