143688
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
143688
Elektrisitet trakk varekonsumet ned
statistikk
2014-03-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Varekonsumindeksen viser den månedlige utviklingen i sesongjusterte og ujusterte tall for husholdningene. Husholdningenes varekonsum var 0,2 prosent lavere i februar enn i januar 2014. Det var konsumet av elektrisitet og brensel som trakk ned varekonsumet.

Varekonsumindeksenfebruar 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Elektrisitet trakk varekonsumet ned

Husholdningenes varekonsum var 0,2 prosent lavere i februar 2014 enn i januar. Det var konsumet av elektrisitet og brensel som trakk varekonsumet ned.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
Februar 2014Januar 2014Desember 2013November 2013Oktober 2013
Totalt varekonsum-0,20,3-0,20,2-0,6
Mat, drikkevarer og tobakk0,0-0,41,1-0,50,2
Elektrisitet og brensel-8,41,7-1,72,7-1,4
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje-0,31,4-1,30,2-2,2
Andre varer1,30,2-0,40,4-0,4
Figur 1 viser at husholdningenes varekonsum var 0,2 prosent lavere i februar enn i januar 2014. Det var konsumet av elektrisitet og brensel som trakk ned varekonsumet.

Konsumet av elektrisitet og brensel hadde en sesongjustert nedgang på 8,4 prosent fra januar til februar. Dette bidro til å trekke ned varekonsumet med i underkant av 0,7 prosentpoeng.

Konsumet av andre varer hadde en oppgang på 1,3 prosent, som bidro til å trekke opp varekonsumet med 0,5 prosentpoeng. Kjøp og drift av biler  hadde en nedgang på 0,3 prosent, mens konsumet av mat- og drikkevarer holdt seg på samme nivå i februar som måneden før.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 1,8 prosent lavere i februar 2014 enn i samme måned året før.

Sammenlignbarhet med detaljomsetningsindeksen og kvartalsvis nasjonalregnskapÅpne og lesLukk

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy, samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

RevisjonerÅpne og lesLukk

Nasjonalregnskapet har nylig gjennomført en revisjon av tidsseriene, men varekonsumindeksen er i liten grad påvirket av denne revisjonen. Varekonsumindeksen bruker de samme metodene og definisjonene som konsumberegningene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB