95673
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
95673
Svak nedgang i varekonsumet
statistikk
2014-01-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Varekonsumindeksen viser den månedlige utviklingen i sesongjusterte og ujusterte tall for husholdningene. Husholdningenes varekonsum var 0,2 prosent lavere i desember enn i november 2013. Det var i hovedsak elektrisitet og drivstoff som trakk ned varekonsumet.

Varekonsumindeksendesember 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak nedgang i varekonsumet

Husholdningenes varekonsum var 0,2 prosent lavere i desember enn i november 2013. Det var i hovedsak elektrisitet og drivstoff som trakk ned varekonsumet.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
Desember 2013November 2013Oktober 2013September 2013August 2013
Totalt varekonsum-0,20,4-0,40,40,8
Mat, drikkevarer og tobakk1,0-0,30,20,5-0,3
Elektrisitet og brensel-3,23,30,1-1,61,1
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje-1,40,2-2,21,03,9
Andre varer-0,10,4-0,30,50,4
Husholdningenes varekonsum var 0,2 prosent lavere i desember enn i november 2013

Drivstofforbruket har hatt en langvarig nedadgående trend, og denne fortsatte i desember. Bilkjøpene var derimot om lag på samme nivå som i november. For konsum av elektrisitet og brensel viste de sesongjusterte tallene en nedgang på 3,2 prosent, etter en tilsvarende oppgang måneden før. Energikonsumet og kjøp og drift av biler bidro til å trekke ned varekonsumet med 0,5 prosentpoeng.

Andre varer, som sports- og fritidsutstyr, holdt seg på samme nivå som måneden før, mens konsumet av mat- og drikkevarer hadde en vekst på 1 prosent.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 0,2 prosent lavere i desember 2013 enn i samme måned året før.

Sammenlignbarhet med detaljomsetningsindeksen og kvartalsvis nasjonalregnskapÅpne og lesLukk

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy, samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

RevisjonerÅpne og lesLukk

Nasjonalregnskapet har nylig gjennomført en revisjon av tidsseriene, men varekonsumindeksen er i liten grad påvirket av denne revisjonen. Varekonsumindeksen bruker de samme metodene og definisjonene som konsumberegningene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB