95671
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
95671
Oppgang i varekonsumet
statistikk
2014-01-09T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Varekonsumindeksen viser den månedlige utviklingen i sesongjusterte og ujusterte tall for husholdningene. Husholdningenes varekonsum var 0,4 prosent høyere i november enn i oktober 2013, etter en tilsvarende nedgang måneden før. Kjøp av elektrisitet og brensel sto for over to tredeler av oppgangen.

Varekonsumindeksennovember 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppgang i varekonsumet

Husholdningenes varekonsum var 0,4 prosent høyere i november enn i oktober 2013, etter en nedgang måneden før. Kjøp av elektrisitet og brensel sto for mesteparten av oppgangen.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
November 2013Oktober 2013September 2013August 2013Juli 2013
Totalt varekonsum0,4-0,50,50,6-2,4
Mat, drikkevarer og tobakk-0,20,10,5-0,30,3
Elektrisitet og brensel3,4-1,30,1-0,42,2
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje0,2-2,11,03,9-7,9
Andre varer0,4-0,30,50,3-3,2
Figur 1 viser varekonsumprisindeksen, sesongjustert og ujustert. Husholdningenes varekonsum økte med 0,4 prosent fra oktober til november 2013.

De sesongjusterte volumtallene viser en oppgang i konsumet av elektrisitet og brensel på 3,4 prosent fra oktober til november. Dette bidro til å trekke opp det totale varekonsumet med om lag et kvart prosentpoeng.

Kjøp av andre varer som sports- og fritidsutstyr gikk opp med 0,4 prosent, og bidro til å trekke opp varekonsumet med i underkant av 0,2 prosentpoeng.

Kjøp og drift av transportmidler viste en liten oppgang, mens mat- og drikkevarekonsumet gikk svakt ned fra oktober til november. Disse varegruppene bidro imidlertid lite til utviklingen i det totale varekonsumet.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 0,3 prosent høyere i november 2013 enn i samme måned året før.

Sammenlignbarhet med detaljomsetningsindeksen og kvartalsvis nasjonalregnskapÅpne og lesLukk

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy, samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

RevisjonerÅpne og lesLukk

Nasjonalregnskapet har nylig gjennomført en revisjon av tidsseriene, men varekonsumindeksen er i liten grad påvirket av denne revisjonen. Varekonsumindeksen bruker de samme metodene og definisjonene som konsumberegningene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB