95665
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
95665
Svak utvikling i varekonsumet
statistikk
2013-12-03T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Varekonsumindeksen viser den månedlige utviklingen i sesongjusterte og ujusterte tall for husholdningene. Husholdningenes varekonsum var 0,5 prosent lavere i oktober enn i september 2013. Det var i hovedsak bilkjøp som trakk ned veksten.

Varekonsumindeksenoktober 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak utvikling i varekonsumet

Husholdningenes varekonsum var 0,5 prosent lavere i oktober enn i september 2013. Det var særlig kjøp og drift av transportmidler som trakk oktobertallene ned.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
Oktober 2013September 2013August 2013Juli 2013Juni 2013
Totalt varekonsum-0,50,50,6-2,40,4
Mat, drikkevarer og tobakk0,30,5-0,20,5-0,7
Elektrisitet og brensel-2,1-0,1-0,52,1-3,1
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje-2,11,03,9-7,94,2
Andre varer-0,30,50,3-3,30,4
Figur 1. Husholdningenes varekonsum falt med 0,5 prosent fra september til oktober

De sesongjusterte volumtallene viser en nedgang i kjøp og drift av transportmidler på 2,1 prosent fra september. Dette bidro til å trekke ned det totale varekonsumet med i overkant av 0,3 prosentpoeng.

Forbruk av elektrisitet falt også med 2,1 prosent fra september til oktober, mens konsum av mat- og drikkevarer økte med 0,3 prosent.

Kjøp av andre varer som sportsutstyr, møbler og hvitevarer hadde en svak nedgang fra september til oktober.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 1 prosent høyere i oktober 2013 enn i samme måned året før.

Sammenlignbarhet med detaljomsetningsindeksen og kvartalsvis nasjonalregnskapÅpne og lesLukk

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy, samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

RevisjonerÅpne og lesLukk

Nasjonalregnskapet har nylig gjennomført en revisjon av tidsseriene, men varekonsumindeksen er i liten grad påvirket av denne revisjonen. Varekonsumindeksen bruker de samme metodene og definisjonene som konsumberegningene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB