95663
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
95663
Oppgang i varekonsumet
statistikk
2013-10-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Varekonsumindeksen for september 2013 viser den månedlige utviklingen i sesongjusterte og ujusterte tall for husholdningene. Husholdningenes varekonsum var 0,7 prosent høyere i september enn i august.

Varekonsumindeksenseptember 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppgang i varekonsumet

Husholdningenes varekonsum var 0,7 prosent høyere i september enn i august, og fortsetter dermed utviklingen fra måneden før. På grunn av svak utvikling i juli var likevel det samlede varekonsumet i tredje kvartal lavere enn i andre kvartal.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
September 2013August 2013Juli 2013Juni 2013Mai 2013
Totalt varekonsum0,70,8-2,10,10,3
Mat, drikkevarer og tobakk0,70,10,2-0,71,0
Elektrisitet og brensel0,9-0,32,2-3,1-7,0
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje1,14,6-6,12,7-2,5
Andre varer0,50,3-3,20,42,3
Figuren viser en oppgang på 0,7 prosent fra august til september, og fortsetter dermed utviklingen fra måneden før. På grunn av svak utvikling i juli var likevel det samlete varekonsumet i tredje kvartal lavere enn i andre kvartal.

De fleste varegrupper bidro positivt til veksten i september. Blant annet viste de sesongjusterte tallene en oppgang i kjøp av mat- og drikkevarer, på 0,7 prosent. Kjøp av andre varer, som klær, sko og fritidsutstyr, gikk opp 0,5 prosent. Hver av de to konsumgrupperingene bidro til å trekke det totale varekonsumet opp med i overkant av 0,2 prosentpoeng.

Kjøp og drift av transportmidler gikk opp med 1,1 prosent, etter en oppgang på 4,6 prosent måneden før. I september trakk denne konsumgrupperingen opp det totale varekonsumet med 0,1 prosentpoeng.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 0,1 prosent høyere i september 2013 enn samme måned året før.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB