92975
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
92975
Stabilt varekonsum
statistikk
2013-04-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenmars 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabilt varekonsum

Husholdningenes varekonsum var 0,1 prosent høyere i mars enn i februar 20131, dette viser sesongjusterte tall. Forbruket av elektrisitet og brensel trakk opp totalindeksen, mens kjøp av biler og drivstoff trakk ned.

Varekonsumindeksen. Prosentvis endring fra måneden før. Sesongjustert
Mars 2013Februar 2013Januar 2013Desember 2012November 2012
Totalt varekonsum0,10,80,70,30,1
Mat, drikkevarer og tobakk0,60,4-0,20,90,6
Elektrisitet og brensel5,5-4,6-8,49,9-4,2
Kjøp av egne transportmidler samt bensin og olje-1,42,75,9-5,10,5
Andre varer-0,71,51,50,10,5
Varekonsumindeks, sesongjustert. 2005=100

Oppgangen i konsumet av elektrisitet og brensel var på 5,5 prosent fra februar til mars. Isolert sett bidro elektrisitetskonsumet til å trekke opp varekonsumet med 0,4 prosentpoeng. Kjøp av biler og drivstoff gikk derimot ned med 1,4 prosent etter to måneder med vekst. Denne gruppen bidro til å trekke ned varekonsumet med 0,2 prosentpoeng.

Kjøp av mat- og drikkevarer gikk svakt opp fra februar til mars. Husholdningenes kjøp av andre varer, som klær og fritidsutstyr, gikk ned. Klær og sko bidro hovedsakelig til nedgangen i denne gruppen.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 1,6 prosent lavere i mars 2013 enn i samme måned året før.

1 Setningen ble rettet, 03.05.2013 kl. 14.14.

Om påskens innvirkning Åpne og lesLukk

Det er viktig å være klar over at det er større usikkerhet enn normalt i de sesongjusterte indeksene for mars og april på grunn av ulik plassering av påsken fra år til år. De sesongjusterte indeksene tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effektene av påsken.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB