156711_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/tjenester/termin
156711
Over 1 700 kroner på hud- og hårpleie
statistikk
2014-04-08T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
tjenester, Annen tjenesteyting, omsetning (opphørt), renserier, frisørsalonger, skjønnhetspleie, begravelsesbyråvirksomhet, drift av kirkegårder og krematorier, reparasjonsvirksomhetTjenesteyting, Varehandel og tjenesteyting
true
Statistikken omfatter næringene vaskeri- og rengjøring, frisører og annen skjønnhetspleie, begravelsesbyrå, drift av kirkegårder og krematorier, samt reparasjon.

Annen tjenesteyting, omsetning (opphørt)6. termin 2013

Statistikken er midlertidig nedlagt.

Innhold

Publisert:

Over 1 700 kroner på hud- og hårpleie

Omsetningen innenfor frisørvirksomhet og annen skjønnhetspleie var på 8,7 milliarder kroner i 2013. Det gir et gjennomsnitt på 1 711 kroner per innbygger i Norge.

Omsetningsstatistikk for annen tjenesteyting, etter næring
Omsetning (mill. kr)1Endring i prosent
6. termin 20136. termin 20126. termin 2012 - 6. termin 2013Hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor
1Merverdiavgift er ikke inkludert.
2Detaljert tall på 5-siffer-nace finner i tabell nr. 09348 i statistikkbanken.
3Næring 96.0 inneholder: næring 96.01 vaskeri- og renserivirksomhet, 96.02 Frisering og annen skjønnhetspleie, og 96.03 Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier.
Næringsgruppe 95-962
I alt2 668,52 622,91,72,2
95.1 Reparasjon av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr218,3205,36,31,4
95.2 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk195,1196,4-0,7-0,3
96.0 Annen personlig tjenesteyting32 255,12 221,21,52,5
Figur 1. Annen tjenesteyting

Innbyggerne i Oslo brukte mest penger hos frisøren eller til annen skjønnhetspleie i 2013. I gjennomsnitt brukte de over 2 100 kroner. Rogaland, Sør-Trøndelag og Vest-Agder fulgte deretter, med et forbruk på litt over 1 800 kroner. Lavest forbruk var det i Østfold med 1 400 kroner per innbygger.

Begravelsesbyråene, samt de som drifter kirkegårder og krematorier, hadde en omsetning på 1,4 milliarder kroner i 2013, som er en økning på 4,0 prosent fra året før.

Vaskeri- og renserivirksomheten omsatte samme år for 2,4 milliarder kroner, en økning på 0,6 prosent fra 2012.

Bedrifter som reparerer datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk, omsatte for 2,3 milliarder kroner i 2013. Det er 0,5 prosent mer enn i 2012.