269267_tabell_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/stjenester/aar-forelopige
269267_tabell
statistikk
2016-11-02T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
false
Nedgang for reparasjoner av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr

Annen tjenesteyting, strukturstatistikk2015, foreløpige tall

Innhold