188015_tabell_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/stjenester/aar-forelopige
188015_tabell
statistikk
2014-11-04T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
false

Annen tjenesteyting, strukturstatistikk2013, foreløpige tall

Innhold