271426_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/kvartal
271426
Små endringer i grensehandelen i fjor
statistikk
2017-03-07T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Transport og reiseliv
no
grensehandel, Grensehandel, svenskehandel, harryhandel, dagsturer, handleturer, handlebeløpVarehandel, Reiseliv, Varehandel og tjenesteyting, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser nordmenns grensehandel i utlandet. Nordmenn handlet for 13,8 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2016.

Grensehandel4. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Små endringer i grensehandelen i fjor

Nordmenn handlet for 13,8 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2016. Dette er en reduksjon på 275 millioner eller 2 prosent fra 2015.

Grensehandel. Handel og antall dagsturer
Foregående firekvartalsperiodeSiste firekvartalsperiodeProsent
Grensehandel (mill. kr)14 10813 833-1,9
Antall dagsturer (1 000)7 5277 7022,3

Nedgangen på 2 prosent er imidlertid godt innenfor usikkerhetsmarginen, noe som betyr at en skal være forsiktig med å tolke tallene i retning av at det har vært en nedgang i grensehandelen. Antall dagsturer gikk opp med 2 prosent, fra 7,5 til 7,7 millioner turer, i den samme perioden.

Det er i Strømstad nordmenn legger igjen mest penger når de tar seg dagsturer over grensen, 7,4 milliarder eller 53,3 prosent av handlebeløpet i 2016 ble brukt der. Nordmenn brukte 2,1 milliarder i Charlottenberg og 700 millioner i Töcksfors, henholdsvis 15,0 og 5,3 prosent av det totale handlebeløpet.

Kvartalsresultater er usikreÅpne og lesLukk

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse. Usikkerheten til den kvartalsvise grensehandelen er betydelig, om lag en halv milliard kroner. Det betyr at hvis den totale grensehandelen er på 2 milliarder kroner et gitt kvartal, er det 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet 1,5 til 2,5 milliarder kroner. Sammenligning av to kvartalstall som hver for seg er usikre, gir en utvikling som har enda større usikkerhet. SSB er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.

Tall for hele året noe sikrereÅpne og lesLukk

Samlede tall for en firekvartalsperiode har en usikkerhet i absolutte tall (kroner) som er dobbelt så stor som usikkerheten for kvartalstallet. Målt i prosent er usikkerheten til tallet for en firekvartalsperiode derimot bare halvparten av kvartalstallets usikkerhet.

I 2016 var grensehandelen på 13,8 milliarder kroner. Det er 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen var mellom 13,3 milliarder og 14,3 milliarder kroner i 2016.