250626_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/kvartal
250626
Fortsatt nedgang i grensehandelen
statistikk
2016-12-08T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Transport og reiseliv
no
grensehandel, Grensehandel, svenskehandel, harryhandel, dagsturer, handleturer, handlebeløpVarehandel, Reiseliv, Varehandel og tjenesteyting, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser nordmenns grensehandel i utlandet. Nordmenn handlet for 12,8 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i firekvartalsperioden fra 4. kvartal 2015 og til og med 3. kvartal 2016.

Grensehandel3. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt nedgang i grensehandelen

Nordmenn handlet for 12,8 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i firekvartalsperioden fra 4. kvartal 2015 og til og med 3. kvartal 2016. Dette er en reduksjon på 1,1 milliarder, eller 8 prosent, sammenlignet med foregående firekvartalsperiode.

Grensehandel. Handel og antall dagsturer
Foregående firekvartalsperiodeSiste firekvartalsperiodeProsent
Grensehandel (mill. kr)13 91512 781-8,1
Antall dagsturer (1 000)7 9047 367-6,8

Antall dagsturer gikk ned med 7 prosent, fra 7,9 til 7,4 millioner turer i den samme perioden.

Tall for hele året noe sikrereÅpne og lesLukk

Samlede tall for en firekvartalsperiode har en usikkerhet i absolutte tall (kroner) som er dobbelt så stor som usikkerheten for kvartalstallet. Målt i prosent er usikkerheten til tallet for en firekvartalsperiode derimot bare halvparten av kvartalstallets usikkerhet.

I 2015 var grensehandelen på 14,1 milliarder kroner. Det er 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen var mellom 13,6 milliarder og 14,6 milliarder kroner i 2015.

 

Kvartalsresultater er usikreÅpne og lesLukk

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse. Usikkerheten til den kvartalsvise grensehandelen er betydelig, om lag en halv milliard kroner. Det betyr at hvis den totale grensehandelen er på 2 milliarder kroner et gitt kvartal, er det 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet 1,5 til 2,5 milliarder kroner. Sammenligning av to kvartalstall som hver for seg er usikre, gir en utvikling som har enda større usikkerhet. SSB er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.