250108_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/kvartal
250108
14,1 milliarder til grensehandel i 2015
statistikk
2016-03-10T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Transport og reiseliv
no
grensehandel, Grensehandel, svenskehandel, harryhandel, dagsturer, handleturer, handlebeløpVarehandel, Reiseliv, Varehandel og tjenesteyting, Transport og reiseliv
false
Nordmenn handlet for 14,1 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2015. Dette er 2 prosent mer enn i 2014.

Grensehandel4. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

14,1 milliarder til grensehandel i 2015

Nordmenn handlet for 14,1 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2015. Dette er 2 prosent mer enn i 2014.

Grensehandel. Handel og antall turer
TotaltProsent
4. kvartal 20144. kvartal 20154. kvartal 2014 - 4. kvartal 2015
Grensehandel (mill. kr)3 5973 7905,4
Antall dagsturer (1 000)2 2331 856-16,9

Det ble i 2015 utført 7,5 millioner dagsturer, som utgjør en nedgang i antall turer på 8 prosent fra 2014. SSBs reiseundersøkelse viser for øvrig at nordmenn reiser mindre jevnt over.

Det er i Strømstad nordmenn legger igjen mest penger når de tar seg dagsturer over grensen. Rundt halvparten av handlebeløpet ble brukt der.

Kvartalsresultater er usikreÅpne og lesLukk

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse. Usikkerheten til den kvartalsvise grensehandelen er betydelig, om lag en halv milliard kroner. Det betyr at hvis den totale grensehandelen er på 3,5 milliarder kroner et gitt kvartal, er det 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet 3 til 4 milliarder kroner. Sammenligning av to kvartalstall som hver for seg er usikre, gir en utvikling som har enda større usikkerhet. SSB er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.

Tall for hele året noe sikrereÅpne og lesLukk

Samlede tall for en firekvartalsperiode har en usikkerhet i absolutte tall (kroner) som er dobbelt så stor som usikkerheten for kvartalstallet. Målt i prosent er usikkerheten til tallet for en firekvartalsperiode derimot bare halvparten av kvartalstallets usikkerhet.

I 2015 var grensehandelen på 14,1 milliarder kroner. Det er 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen var mellom 13,6 milliarder og 14,6 milliarder kroner i 2015.