212049_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/kvartal
212049
Liten økning i grensehandelen
statistikk
2015-09-02T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Transport og reiseliv
no
grensehandel, Grensehandel, svenskehandel, harryhandel, dagsturer, handleturer, handlebeløpVarehandel, Reiseliv, Varehandel og tjenesteyting, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser samlet grensehandel. Nordmenn handlet for 14,1 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i perioden 3. kvartal 2014- 2. kvartal 2015.

Grensehandel2. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten økning i grensehandelen

Nordmenn handlet for 14,1 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i firekvartalsperioden fra 3. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015. Dette er en økning på 469 millioner, eller 3 prosent, sammenlignet med foregående firekvartalsperiode.

Grensehandel. Handel og antall turer
TotaltProsent
2. kvartal 20142. kvartal 20152. kvartal 2014 - 2. kvartal 2015
Grensehandel (mill. kr)3 7643 734-0,8
Antall dagsturer (1 000)2 0582 2258,1

Antall dagsturer gikk opp med 11 prosent, fra 7,6 millioner til 8,5 millioner turer, i den samme perioden.

Kvartalsresultater er usikreÅpne og lesLukk

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse. Usikkerheten til den kvartalsvise grensehandelen er betydelig, om lag en halv milliard kroner. Det betyr at hvis den totale grensehandelen er på 2 milliarder kroner et gitt kvartal, er det 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet 1,5 til 2,5 milliarder kroner. Sammenligning av to kvartalstall som hver for seg er usikre, gir en utvikling som har enda større usikkerhet. SSB er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.

Tall for hele året noe sikrereÅpne og lesLukk

Samlede tall for en firekvartalsperiode har en usikkerhet i absolutte tall (kroner) som er dobbelt så stor som usikkerheten for kvartalstallet. Målt i prosent er usikkerheten til tallet for en firekvartalsperiode derimot bare halvparten av kvartalstallets usikkerhet.

I 2014 var grensehandelen på 13,9 milliarder kroner. Det er 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen var mellom 13,4 milliarder og 14,4 milliarder kroner i 2014.