212022_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/kvartal
212022
Grensehandelen øker fortsatt
statistikk
2015-03-09T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Transport og reiseliv
no
grensehandel, Grensehandel, svenskehandel, harryhandel, dagsturer, handleturer, handlebeløpVarehandel, Reiseliv, Varehandel og tjenesteyting, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser nordmenns grensehandel i utlandet. Vi handlet for 14 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2014.

Grensehandel4. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Grensehandelen øker fortsatt

Vi handlet for 14 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2014. Dette er en økning på 600 millioner, eller 4 prosent, sammenlignet med 2013.

Grensehandel. Handel og antall turer
TotaltProsent
4. kvartal 20134. kvartal 20144. kvartal 2013 - 4. kvartal 2014
Grensehandel (mill. kr)3 6933 597-2,6
Antall dagsturer (1 000)1 9612 23313,9

Antall dagsturer gikk opp med 7 prosent, fra 7,6 millioner til 8,2 millioner turer, i samme periode.

Det er i Strømstad den norske grensehandelen er størst. Her ble det handlet for 7,2 milliarder i 2014, 500 millioner mindre enn i 2013. Charlottenberg er nest største destinasjon og her ble det handlet for 2,2 milliarder som er 9 millioner mindre enn i 2013.

Kvartalsresultater er usikreÅpne og lesLukk

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse. Usikkerheten til den kvartalsvise grensehandelen er betydelig, om lag en halv milliard kroner. Det betyr at hvis den totale grensehandelen er på 2 milliarder kroner et gitt kvartal, er det 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet 1,5 til 2,5 milliarder kroner. Sammenligning av to kvartalstall som hver for seg er usikre, gir en utvikling som har enda større usikkerhet. SSB er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.

Tall for hele året noe sikrereÅpne og lesLukk

Samlede tall for en firekvartalsperiode har en usikkerhet i absolutte tall (kroner) som er dobbelt så stor som usikkerheten for kvartalstallet. Målt i prosent er usikkerheten til tallet for en firekvartalsperiode derimot bare halvparten av kvartalstallets usikkerhet.

I 2014 var grensehandelen på 13,9 milliarder kroner. Det er 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen var mellom 13,4 milliarder og 14,4 milliarder kroner i 2014.