193051_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/kvartal
193051
Fortsatt vekst i grensehandelen
statistikk
2014-12-17T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Transport og reiseliv
no
grensehandel, Grensehandel, svenskehandel, harryhandel, dagsturer, handleturer, handlebeløpVarehandel, Reiseliv, Varehandel og tjenesteyting, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser nordmenns grensehandel i utlandet. Vi handlet for 14 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i perioden 4. kvartal 2013-3. kvartal 2014.

Grensehandel3. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt vekst i grensehandelen

Nordmenn handlet for 14 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i firekvartalsperioden fra og med 4. kvartal 2013 til og med 3. kvartal 2014. Dette er en økning på 1,3 milliarder, eller 10 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode ett år før.

Grensehandel. Handel og antall turer
TotaltProsent
3. kvartal 20133. kvartal 20143. kvartal 2013 - 3. kvartal 2014
Grensehandel (mill. kr)3 3463 6659,5
Antall dagsturer (1 000)2 0722 30311,1

Antall dagsturer gikk opp med 9 prosent, fra 7,2 millioner til 7,9 millioner turer, i den samme perioden.

Kvartalsresultater er usikreÅpne og lesLukk

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse. Usikkerheten til den kvartalsvise grensehandelen er betydelig, om lag en halv milliard kroner. Det betyr at hvis den totale grensehandelen er på 2 milliarder kroner et gitt kvartal, er det 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet 1,5 til 2,5 milliarder kroner. Sammenligning av to kvartalstall som hver for seg er usikre, gir en utvikling som har enda større usikkerhet. SSB er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.

Tall for hele året noe sikrereÅpne og lesLukk

Samlede tall for en firekvartalsperiode har en usikkerhet i absolutte tall (kroner) som er dobbelt så stor som usikkerheten for kvartalstallet. Målt i prosent er usikkerheten til tallet for en firekvartalsperiode derimot bare halvparten av kvartalstallets usikkerhet.

I 2013 var grensehandelen på 13,3 milliarder kroner. Det er 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen var mellom 12,8 milliarder og 13,8 milliarder kroner i 2013.