172833_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/kvartal
172833
Stadig økning i grensehandelen
statistikk
2014-09-12T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Transport og reiseliv
no
grensehandel, Grensehandel, svenskehandel, harryhandel, dagsturer, handleturer, handlebeløpVarehandel, Reiseliv, Varehandel og tjenesteyting, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser nordmenns grensehandel i utlandet. Vi handlet for 13,6 milliarder kroner på dagsturer til utlandet fra 3. kvartal 2013 og til og med 2. kvartal 2014.

Grensehandel2. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig økning i grensehandelen

Nordmenn handlet for 13,6 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i firekvartalsperioden fra 3. kvartal 2013 og til og med 2. kvartal 2014. Dette er en økning på 1,1 milliard, eller 9 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode ett år før.

Grensehandel. Handel og antall turer
TotaltProsent
2. kvartal 20132. kvartal 20142. kvartal 2013 - 2. kvartal 2014
Grensehandel (mill. kr)3 3513 76412,3
Antall dagsturer (1 000)1 9322 0586,5

Antall dagsturer gikk opp med 10 prosent, fra 6,9 millioner til 7,6 millioner turer, i den samme perioden.

Kvartalsresultater er usikreÅpne og lesLukk

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse. Usikkerheten til den kvartalsvise grensehandelen er betydelig, om lag en halv milliard kroner. Det betyr at hvis den totale grensehandelen er på 2 milliarder kroner et gitt kvartal, er det 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet 1,5 til 2,5 milliarder kroner. Sammenligning av to kvartalstall som hver for seg er usikre, gir en utvikling som har enda større usikkerhet. SSB er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.

Tall for hele året noe sikrereÅpne og lesLukk

Samlede tall for en firekvartalsperiode har en usikkerhet i absolutte tall (kroner) som er dobbelt så stor som usikkerheten for kvartalstallet. Målt i prosent er usikkerheten til tallet for en firekvartalsperiode derimot bare halvparten av kvartalstallets usikkerhet.

I 2013 var grensehandelen på 13,3 milliarder kroner. Det er 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen var mellom 12,8 milliarder og 13,8 milliarder kroner i 2013.