161956_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/kvartal
161956
Økning i grensehandelen
statistikk
2014-03-04T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Transport og reiseliv
no
grensehandel, Grensehandel, svenskehandel, harryhandel, dagsturer, handleturer, handlebeløpVarehandel, Reiseliv, Varehandel og tjenesteyting, Transport og reiseliv
false

Grensehandel4. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i grensehandelen

Nordmenn handlet for 13,3 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2013. Dette er en økning på 15 prosent fra foregående år.

Grensehandel. Handel og antall turer
TotaltProsent
4. kvartal 20124. kvartal 20134. kvartal 2012 - 4. kvartal 2013
Grensehandel (mill. kr)3 0893 69319,6
Antall dagsturer (1 000)1 5731 96124,7

I den samme perioden økte antall dagsturer med 20 prosent, fra 6,35 til 7,61 millioner turer.

Kvartalsresultater er usikreÅpne og lesLukk

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse. Usikkerheten til den kvartalsvise grensehandelen er betydelig, om lag en halv milliard kroner. Det betyr at hvis den totale grensehandelen er på 2 milliarder kroner et gitt kvartal, er det 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet 1,5 til 2,5 milliarder kroner. Sammenligning av to kvartalstall som hver for seg er usikre, gir en utvikling som har enda større usikkerhet. SSB er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.

Tall for hele året noe sikrereÅpne og lesLukk

Samlede tall for en firekvartalsperiode har en usikkerhet i absolutte tall (kroner) som er dobbelt så stor som usikkerheten for kvartalstallet. Målt i prosent er usikkerheten til tallet for en firekvartalsperiode derimot bare halvparten av kvartalstallets usikkerhet.

I 2013 var grensehandelen på 13,3 milliarder kroner. Det er 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen var mellom 12,8 milliarder og 13,8 milliarder kroner i 2013.