97713_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/kvartal
97713
Økning i grensehandelen
statistikk
2013-12-06T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Transport og reiseliv
no
grensehandel, Grensehandel, svenskehandel, harryhandel, dagsturer, handleturer, handlebeløpVarehandel, Reiseliv, Varehandel og tjenesteyting, Transport og reiseliv
false

Grensehandel3. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i grensehandelen

Nordmenn handlet for 12,7 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i firekvartalsperioden fra 4. kvartal 2012 til og med 3. kvartal 2013. Dette er en økning på 6 prosent fra foregående firekvartalsperiode.

Grensehandel. Handel og antall turer
TotaltProsent
3. kvartal 20123. kvartal 20133. kvartal 2012 - 3. kvartal 2013
Grensehandel (mill. kr)3 2153 3464,1
Antall dagsturer (1 000)1 7932 07215,6

I den samme perioden økte antall dagsturer med 9 prosent, fra 6,65 til 7,22 millioner turer.

Usikre tallÅpne og lesLukk

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse. Usikkerheten til den kvartalsvise grensehandelen er betydelig, om lag en halv milliard kroner. Det betyr at hvis den totale grensehandelen er på 2 milliarder kroner et gitt kvartal, er det 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet fra 1,5 til 2,5 milliarder kroner. Sammenligning av to kvartalstall som hver for seg er usikre, gir en utvikling som har enda større usikkerhet. SSB er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.

Samlede tall for en firekvartalsperiode har en usikkerhet i absolutte tall (kroner) som er dobbelt så stor som usikkerheten av kvartalstallet. Målt i prosent er usikkerheten av tallet for en firekvartalsperiode derimot bare halvparten av kvartalstallets usikkerhet.

I 2012 var grensehandelen på 11,6 milliarder kroner. Det er 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen var mellom 10,6 milliarder og 12,6 milliarder kroner i 2012.