97709_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/kvartal
97709
Små endringer i grensehandelen
statistikk
2013-06-06T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Transport og reiseliv
no
grensehandel, Grensehandel, svenskehandel, harryhandel, dagsturer, handleturer, handlebeløpVarehandel, Reiseliv, Varehandel og tjenesteyting, Transport og reiseliv
false

Grensehandel1. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Små endringer i grensehandelen

Nordmenn handlet for 11,8 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i firekvartalsperioden fra 2. kvartal 2012 og til og med 1. kvartal 2013. Dette er en økning på 1 prosent fra foregående firekvartalsperiode, fra 11,70 milliarder til 11,80 milliarder kroner.

Grensehandel. Handel og antall turer
TotaltProsent
1. kvartal 20121. kvartal 20131. kvartal 2012 - 1. kvartal 2013
Grensehandel (mill. kr)2 7082 9157,6
Antall dagsturer (1 000)1 5411 6406,4

Antall dagsturer gikk derimot ned med 7 prosent, fra 6,93 millioner til 6,45 millioner turer, i den samme perioden.

Usikre tallÅpne og lesLukk

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse. Usikkerheten til den kvartalsvise grensehandelen er betydelig, om lag en halv milliard kroner. Det betyr at hvis den totale grensehandelen er på 2 milliarder kroner et gitt kvartal, er det 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet 1,5 milliarder til 2,5 milliarder kroner. Sammenligning av to kvartalstall som hver for seg er usikre, gir en utvikling som har enda større usikkerhet. Statistisk sentralbyrå er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.

Samlede tall for en firekvartalsperiode har en usikkerhet i absolutte tall (kroner) som er dobbelt så stor som usikkerheten av kvartalstallet. Målt i prosent er usikkerheten av tallet for en firekvartalsperiode imidlertid halvparten av kvartalstallet.