Omsetningstall i 2019 per fylke

Tilbake til artikkelen

Omsetningstall i 2019 per fylke1
  Omsetning i desember. Millioner kroner Gjennomsnittlig omsetning januar–november. Millioner kroner Merhandel i desember. Prosent Omsetning per innbygger i desember. Kroner Omsetning per innbygger januar–november. Kroner
1Tallene for november og desember er framskrivninger.
Oslo 8 260 6 366 30 12 127 9 346
Akershus 7 337 5 501 33 11 758 8 815
Vestfold 2 946 2 340 26 11 732 9 318
Troms - Romsa 1 831 1 427 28 10 949 8 533
Hordaland 5 651 4 393 29 10 774 8 376
Vest-Agder 1 986 1 608 23 10 586 8 573
Aust-Agder 1 237 1 047 18 10 514 8 896
Buskerud 2 967 2 332 27 10 478 8 235
Trøndelag 4 813 3 808 26 10 372 8 206
Nordland 2 517 2 022 24 10 340 8 307
Møre og Romsdal 2 741 2 126 29 10 328 8 012
Rogaland 4 896 3 750 31 10 294 7 884
Telemark 1 776 1 445 23 10 248 8 337
Finnmark - Finnmárku 772 611 26 10 175 8 056
Oppland 1 913 1 528 25 10 091 8 064
Hedmark 1 902 1 525 25 9 637 7 727
Sogn og Fjordane 1 047 858 22 9 535 7 816
Østfold 2 644 2 151 23 8 887 7 229

Kontakt