Vedvarende sterk konsumvekst utenom elektrisitet

Publisert:

Husholdningenes varekonsum økte 0,1 prosent fra april til mai 2018, viser sesongjusterte tall. Det var sterk vekst for de fleste konsumgrupper, unntatt elektrisitetsforbruket som falt.

Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Sesongjustert Ujustert
Jan. 2010 120.89 111.89
118.39 104.25
117.36 120.36
115.03 104.97
115.56 112.51
116.13 121.06
Juli 116.7 119.68
117.07 115.96
116.6 113.52
119.33 117.24
121.46 123.47
119.29 148.32
Jan. 2011 117.71 109.65
119.14 105.03
117.39 114.28
119.34 114.28
118.67 119.56
118.44 121.34
Juli 117.61 117.55
119.87 121.85
119.68 116.63
120.83 118.72
121.4 123.4
120.35 148.32
Jan. 2012 120.27 114.2
121.03 109.96
120.18 120.12
123.42 112.38
123.76 123.7
121.61 127.5
Juli 123.92 121.88
122.79 125.67
125.27 118.2
124.3 124.24
124.04 126.95
124.41 149.47
Jan. 2013 126.05 119.95
124.58 110.57
126.33 120.21
124.36 119.33
125.51 125.45
124.11 128.02
Juli 122.88 124.78
124.52 126.45
124.09 117.21
124.45 124.39
123.61 126.63
125.42 150.43
Jan. 2014 125.58 118.75
125.74 109.2
126.61 120.31
126.09 119.65
125.63 127.07
127.15 128.58
Juli 125.41 126.32
127.04 125.66
126.27 120.61
126.83 126.24
126.88 125.54
128.23 158.52
Jan. 2015 126.73 119.01
127.25 110.92
128.35 128.33
129.57 117.8
126.24 125.15
128.86 135.67
Juli 128.82 129.88
128.71 126.12
126.7 121.04
128.39 127.03
128.01 127.41
127.14 156.73
Jan. 2016 129.74 118.12
127.83 115.6
127.39 122.05
126.13 123.77
126.69 126.46
126.51 134.76
Juli 126.03 123.16
127.1 128.54
126.67 121.33
127.77 122.14
128.18 131.94
126.4 155.12
Jan. 2017 128.43 119.18
129.46 112.84
127.98 126.87
127.17 116.82
129.72 131.43
130.52 137.91
Juli 130.19 126.32
130.06 131.98
130.08 123.87
128.68 123.39
131.74 136.13
133.27 160.08
Jan. 2018 129.07 118.75
129.63 113.06
132.81 131.62
132.41 121.56
mai 132.54 133.23

Konsumet av elektrisitet og brensel gikk ned med 11,3 prosent, og trakk ned varekonsumindeksen med 0,8 prosentpoeng. Dette må ses i sammenheng med en uvanlig varm maimåned.

Konsumet av mat- og drikkevarer steg 1,1 prosent, mens andre varer, deriblant klær og sko, hadde en oppgang på 0,9 prosent. Disse konsumgruppene trakk opp varekonsumet med om lag 0,4 prosentpoeng hver. Kjøp av biler og drivstoff steg 0,5 prosent.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 1,4 prosent høyere i mai 2018 enn i samme måned året før.

I mai 2018 bestod varekonsumet av 34 prosent mat og drikkevarer, 7 prosent elektrisitet og brensel, 18 prosent kjøp og drift av biler og 41 prosent andre varer.