Svak nedgang i varekonsumet

Publisert:

Husholdningenes varekonsum falt med 0,3 prosent i mai etter et fall også måneden før, viser sesongjusterte tall. Det var flere varegrupper som bidro til nedgangen siste måned, deriblant klær og sko.

Konsumet av mat- og drikkevarer hadde en nedgang på 1,1 prosent, og bidro til å dra ned varekonsumet med i overkant av 0,3 prosentpoeng. Konsumet av andre varer, falt også 1,1 prosent i perioden, med sterkt bidrag fra blant annet klær og sko samt bøker og aviser mv. Andre varer trakk samlet sett ned varekonsumet med nærmere 0,5 prosentpoeng, viser tall fra statistikken Varekonsumindeksen.

Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Sesongjustert Ujustert
Jan. 2010 120.89 111.89
Feb. 2010 118.39 104.25
Mar. 2010 117.36 120.36
Apr. 2010 115.03 104.97
Mai 2010 115.56 112.51
Juni 2010 116.13 121.06
Juli 2010 116.7 119.68
Aug. 2010 117.07 115.96
Sept. 2010 116.6 113.52
Okt. 2010 119.33 117.24
Nov. 2010 121.46 123.47
Des. 2010 119.29 148.32
Jan. 2011 117.71 109.65
Feb. 2011 119.14 105.03
Mar. 2011 117.39 114.28
Apr. 2011 119.34 114.28
Mai 2011 118.67 119.56
Juni 2011 118.44 121.34
Juli 2011 117.61 117.55
Aug. 2011 119.87 121.85
Sept. 2011 119.68 116.63
Okt. 2011 120.83 118.72
Nov. 2011 121.4 123.4
Des. 2011 120.35 148.32
Jan. 2012 120.27 114.2
Feb. 2012 121.03 109.96
Mar. 2012 120.18 120.12
Apr. 2012 123.42 112.38
Mai 2012 123.76 123.7
Juni 2012 121.61 127.5
Juli 2012 123.92 121.88
Aug. 2012 122.79 125.67
Sept. 2012 125.27 118.2
Okt. 2012 124.3 124.24
Nov. 2012 124.04 126.95
Des. 2012 124.41 149.47
Jan. 2013 126.05 119.95
Feb. 2013 124.58 110.57
Mar. 2013 126.33 120.21
Apr. 2013 124.36 119.33
Mai 2013 125.51 125.45
Juni 2013 124.11 128.02
Juli 2013 122.88 124.78
Aug. 2013 124.52 126.45
Sept. 2013 124.09 117.21
Okt. 2013 124.45 124.39
Nov. 2013 123.61 126.63
Des. 2013 125.42 150.43
Jan. 2014 125.61 118.75
Feb. 2014 125.86 109.2
Mar. 2014 126.68 120.31
Apr. 2014 126.11 119.65
Mai 2014 125.73 127.07
Juni 2014 127.14 128.58
Juli 2014 125.48 126.32
Aug. 2014 127.02 125.66
Sept. 2014 126.37 120.61
Okt. 2014 126.9 126.24
Nov. 2014 127 125.54
Des. 2014 128.28 158.52
Jan. 2015 126.76 119.01
Feb. 2015 127.17 110.92
Mar. 2015 128.23 128.33
Apr. 2015 129.62 117.8
Mai 2015 126.37 125.15
Juni 2015 128.72 135.67
Juli 2015 128.52 129.88
Aug. 2015 128.6 126.12
Sept. 2015 126.93 121.04
Okt. 2015 128.23 127.03
Nov. 2015 128 127.41
Des. 2015 127.28 156.73
Jan. 2016 130.6 118.92
Feb. 2016 128.47 116.38
Mar. 2016 128.01 122.87
Apr. 2016 126.38 124.39
Mai 2016 127.54 127.11
Juni 2016 127.18 135.46
Juli 2016 126.69 123.76
Aug. 2016 127.62 129.18
Sept. 2016 127.85 121.92
Okt. 2016 129.34 123.19
Nov. 2016 129.06 133.05
Des. 2016 127.26 156.37
Jan. 2017 129.36 120.07
Feb. 2017 130.28 113.6
Mar. 2017 127.73 127.64
Apr. 2017 128.08 117.45
Mai 2017 130.73 132.11
Juni 2017 131 138.65
Juli 2017 131.38 126.89
Aug. 2017 130.59 132.7
Sept. 2017 131.11 124.59
Okt. 2017 130.44 124.2
Nov. 2017 132.88 137.18
Des. 2017 134.23 161.7
Jan. 2018 129.39 119.82
Feb. 2018 130.76 114.01
Mar. 2018 132.93 132.51
Apr. 2018 133.24 122.48
Mai 2018 133.69 134.17
Juni 2018 132.58 142.16
Juli 2018 130.07 126.09
Aug. 2018 132.96 136.44
Sept. 2018 131.52 120.73
Okt. 2018 131.13 128.36
Nov. 2018 131.7 136.98
Des. 2018 131.34 156
Jan. 2018 131.44 121.97
Feb. 2019 131.44 114.18
Mar. 2019 134.35 131.09
Apr. 2019 132.51 124.89
Mai 2019 132.13 133.49

Konsumet av elektrisitet og brensel økte med 8,1 prosent fra april til mai 2019, mens kjøp og drift av biler var uendret fra april til mai.

Det må understrekes at det er en viss usikkerhet knyttet til utviklingen i varekonsumet. Dette skyldes at informasjon om netthandel fra utlandet foreløpig er mangelfull. De første anslagene på utviklingen i varekonsumet baserer seg derfor på utviklingen i innenlandsk detaljomsetning. Dersom netthandelen fra utlandet øker mer enn handelen i Norge, vil konsumveksten være noe undervurdert.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 0,5 prosent lavere i mai 2019 enn i samme måned året før.

I mai 2019 bestod varekonsumet av 33 prosent mat- og drikkevarer, 7 prosent elektrisitet og brensel, 18 prosent kjøp og drift av biler og 41 prosent andre varer.