Svak nedgang i varekonsumet

Publisert:

Husholdningenes varekonsum falt med 0,8 prosent fra mai til juni 2018, viser sesongjusterte tall. Det var like fullt en vekst i varekonsumet på 1,5 prosent fra 1. til 2. kvartal 2018.

Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Sesongjustert Ujustert
Jan. 2010 120.89 111.89
118.39 104.25
117.36 120.36
115.03 104.97
115.56 112.51
116.13 121.06
Juli 116.7 119.68
117.07 115.96
116.6 113.52
119.33 117.24
121.46 123.47
119.29 148.32
Jan. 2011 117.71 109.65
119.14 105.03
117.39 114.28
119.34 114.28
118.67 119.56
118.44 121.34
Juli 117.61 117.55
119.87 121.85
119.68 116.63
120.83 118.72
121.4 123.4
120.35 148.32
Jan. 2012 120.27 114.2
121.03 109.96
120.18 120.12
123.42 112.38
123.76 123.7
121.61 127.5
Juli 123.92 121.88
122.79 125.67
125.27 118.2
124.3 124.24
124.04 126.95
124.41 149.47
Jan. 2013 126.05 119.95
124.58 110.57
126.33 120.21
124.36 119.33
125.51 125.45
124.11 128.02
Juli 122.88 124.78
124.52 126.45
124.09 117.21
124.45 124.39
123.61 126.63
125.42 150.43
Jan. 2014 125.55 118.75
125.77 109.2
126.63 120.31
126.11 119.65
125.68 127.07
127.1 128.58
Juli 125.35 126.32
127.02 125.66
126.26 120.61
126.83 126.24
126.91 125.54
128.21 158.52
Jan. 2015 126.71 119.01
127.27 110.92
128.34 128.33
129.58 117.8
126.44 125.15
128.8 135.67
Juli 128.7 129.88
128.67 126.12
126.68 121.04
128.4 127.03
128.02 127.41
127.11 156.73
Jan. 2016 129.7 118.12
127.84 115.6
127.41 122.05
126.14 123.77
126.96 126.46
126.45 134.76
Juli 125.9 123.16
127.03 128.54
126.61 121.33
127.77 122.14
128.22 131.94
126.37 155.12
Jan. 2017 128.37 119.18
129.47 112.84
127.96 126.87
127.18 116.82
130.08 131.43
130.43 137.91
Juli 130.04 126.32
129.97 131.98
130.04 123.87
128.65 123.39
131.76 136.13
133.23 160.08
Jan. 2018 128.93 118.75
129.61 113.06
132.82 131.62
132.41 121.56
132.92 133.21
juni 131.81 140.91

Konsumet av andre varer, hovedsakelig klær og sko, gikk ned med 4,5 prosent, og trakk ned varekonsumindeksen med 1,9 prosentpoeng. Nedgangen for klær og sko kommer etter flere måneder med sterk vekst. Konsumet av mat- og drikkevarer falt med 1,1 prosent i samme periode.

Kjøp av biler og drivstoff steg 5,2 prosent og har hatt en sterk utvikling i første halvår 2018. Konsum av elektrisitet og brensel var også med på å dempe nedgangen i varekonsumet.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 2,2 prosent høyere i juni 2018 enn i samme måned året før.

I juni 2018 bestod varekonsumet av 34 prosent mat og drikkevarer, 6 prosent elektrisitet og brensel, 19 prosent kjøp og drift av biler og 41 prosent andre varer.