Sysselsatte og virksomheter direkte berørt. Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning

Tilbake til artikkelen

Sysselsatte og virksomheter direkte berørt. Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning
Næringsgruppering Lønnstakere og selvstendig næringsdrivende Antall virksomheter inkl. enkeltpersonsforetak
Overnattings- og serveringsvirksomhet 66 000 8 800
- Herav selvstendig kantinevirksomhet 7 000 1 400
- Herav restaurant- og gatekjøkkenvirksomhet 55 000 7 000
- Herav drift av barer og puber 4 000 500
Helse- og omsorgstjenester 11 000 12 000
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting 47 000 21 000
- Herav frisører og annen skjønnhetspleie 16 000 8 000
- Herav idrettslag og klubber 10 000 1 100
- Herav treningssentre 6 000 800
Totalt 124 000 41 800

Kontakt