Sterk konsumvekst utenom elektrisitet

Publisert:

Husholdningenes varekonsum gikk ned 0,3 prosent fra mars til april 2018, viser sesongjusterte tall. Det var sterk vekst for de fleste konsumgrupper, unntatt elektrisitetsforbruket og bilkjøpene.

Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Sesongjustert Ujustert
Jan. 2010 120.89 111.89
Feb. 2010 118.39 104.25
Mar. 2010 117.36 120.36
Apr. 2010 115.03 104.97
Mai 2010 115.56 112.51
Juni 2010 116.13 121.06
Juli 2010 116.7 119.68
Aug. 2010 117.07 115.96
Sept. 2010 116.6 113.52
Okt. 2010 119.33 117.24
Nov. 2010 121.46 123.47
Des. 2010 119.29 148.32
Jan. 2011 117.71 109.65
Feb. 2011 119.14 105.03
Mar. 2011 117.39 114.28
Apr. 2011 119.34 114.28
Mai 2011 118.67 119.56
Juni 2011 118.44 121.34
Juli 2011 117.61 117.55
Aug. 2011 119.87 121.85
Sept. 2011 119.68 116.63
Okt. 2011 120.83 118.72
Nov. 2011 121.4 123.4
Des. 2011 120.35 148.32
Jan. 2012 120.27 114.2
Feb. 2012 121.03 109.96
Mar. 2012 120.18 120.12
Apr. 2012 123.42 112.38
Mai 2012 123.76 123.7
Juni 2012 121.61 127.5
Juli 2012 123.92 121.88
Aug. 2012 122.79 125.67
Sept. 2012 125.27 118.2
Okt. 2012 124.3 124.24
Nov. 2012 124.04 126.95
Des. 2012 124.41 149.47
Jan. 2013 126.05 119.95
Feb. 2013 124.58 110.57
Mar. 2013 126.33 120.21
Apr. 2013 124.36 119.33
Mai 2013 125.51 125.45
Juni 2013 124.11 128.02
Juli 2013 122.88 124.78
Aug. 2013 124.52 126.45
Sept. 2013 124.09 117.21
Okt. 2013 124.45 124.39
Nov. 2013 123.61 126.63
Des. 2013 125.42 150.43
Jan. 2014 125.55 118.75
Feb. 2014 125.74 109.2
Mar. 2014 126.61 120.31
Apr. 2014 126.07 119.65
Mai 2014 125.73 127.07
Juni 2014 127.19 128.58
Juli 2014 125.41 126.32
Aug. 2014 127.07 125.66
Sept. 2014 126.27 120.61
Okt. 2014 126.85 126.24
Nov. 2014 126.85 125.54
Des. 2014 128.19 158.52
Jan. 2015 126.67 119.01
Feb. 2015 127.22 110.92
Mar. 2015 128.26 128.33
Apr. 2015 129.53 117.8
Mai 2015 126.53 125.15
Juni 2015 128.74 135.67
Juli 2015 128.85 129.88
Aug. 2015 128.74 126.12
Sept. 2015 126.7 121.04
Okt. 2015 128.37 127.03
Nov. 2015 128 127.41
Des. 2015 127.1 156.73
Jan. 2016 129.67 118.12
Feb. 2016 127.78 115.6
Mar. 2016 127.25 122.05
Apr. 2016 126 123.77
Mai 2016 127.21 126.46
Juni 2016 126.42 134.76
Juli 2016 126.01 123.16
Aug. 2016 127.11 128.54
Sept. 2016 126.66 121.33
Okt. 2016 127.78 122.14
Nov. 2016 128.12 131.94
Des. 2016 126.34 155.12
Jan. 2017 128.3 119.18
Feb. 2017 129.39 112.84
Mar. 2017 127.85 126.87
Apr. 2017 126.98 116.82
Mai 2017 130.34 131.43
Juni 2017 130.4 137.91
Juli 2017 130.17 126.32
Aug. 2017 130.05 131.98
Sept. 2017 130.04 123.87
Okt. 2017 128.67 123.39
Nov. 2017 131.7 136.13
Des. 2017 133.22 160.08
Jan. 2018 128.93 118.75
Feb. 2018 129.52 113.06
Mar. 2018 132.56 131.62
Apr. 2018 132.19 121.56

Konsumet av elektrisitet og brensel gikk ned med 12,3 prosent, viser varekonsumindeksen. Dette må ses i sammenheng med en svært kald marsmåned, da konsumet økte med hele 8,5 prosent. Elektrisitetskonsumet trakk ned varekonsumindeksen med 0,9 prosentpoeng. Kjøp av biler og drivstoff falt med 4,4 prosent, etter høye marstall.

Konsumet av andre varer, deriblant klær og sko, hadde en oppgang på 2,6 prosent. Også konsumet av mat- og drikkevarer økte klart. Vi gjør oppmerksom på at matvarekonsumet for februar er oppjustert, se egen boks.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 4,1 prosent høyere i april 2018 enn i samme måned året før.

I april 2018 bestod varekonsumet av 32 prosent mat og drikkevarer, 10 prosent elektrisitet og brensel, 19 prosent kjøp og drift av biler og 39 prosent andre varer.

Tall for februar har blitt revidert

Ujustert verdiindeks for februar 2018 er revidert grunnet en feil i tilretteleggingen av omsetningsdata for en dagligvarekjede. Se omtale i Detaljomsetningsindeksen. Denne feilen førte til at omsetningen som ble brukt i beregningen, var lavere enn det kjeden hadde rapportert. Revisjonen påvirker sesongjusterte tall, og i februar er veksten derfor oppjustert fra -0,1 til 0,5 prosent, mens den er nedjustert fra 2,9 til 2,3 prosent i mars. For 1. kvartal er samlet vekst i varekonsumet revidert fra -1,1 til - 0,7 prosent