Oppgang i varekonsumet

Publisert:

Husholdningenes varekonsum steg 1,8 prosent i februar, viser sesongjusterte tall. Det var oppgang i de fleste konsumgrupper.

Kjøp av andre varer, særlig klær og sko, møbler og fritidsutstyr, steg 2,6 prosent og trakk opp varekonsumet 1,1 prosentpoeng, viser tall fra Varekonsumindeksen. Oppgangen kommer etter svake desembertall. Konsumet av elektrisitet og brensel steg 6,6 prosent etter svake desember- og januartall og bidro 0,4 prosentpoeng til oppgangen. Mat- og drikkevarekonsumet gikk også opp. Oppgangen i varekonsumet blir sannsynligvis midlertidig ettersom effektene av koronaviruset forventes å påvirke konsumet for alvor fra og med mars.

Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Sesongjustert Ujustert
Jan. 2010 120.88 111.88
Feb. 2010 118.37 104.24
Mars 2010 117.35 120.34
April 2010 115.01 104.96
Mai 2010 115.55 112.49
Juni 2010 116.11 121.05
Juli 2010 116.68 119.66
Aug. 2010 117.05 115.95
Sep. 2010 116.59 113.5
Okt. 2010 119.31 117.23
Nov. 2010 121.44 123.45
Des. 2010 119.27 148.3
Jan. 2011 117.7 109.64
Feb. 2011 119.14 105.03
Mars 2011 117.39 114.28
April 2011 119.34 114.27
Mai 2011 118.66 119.56
Juni 2011 118.43 121.34
Juli 2011 117.6 117.55
Aug. 2011 119.86 121.84
Sep. 2011 119.67 116.63
Okt. 2011 120.83 118.72
Nov. 2011 121.4 123.4
Des. 2011 120.34 148.31
Jan. 2012 120.25 114.18
Feb. 2012 121.01 109.94
Mars 2012 120.16 120.1
April 2012 123.4 112.37
Mai 2012 123.74 123.68
Juni 2012 121.59 127.48
Juli 2012 123.9 121.85
Aug. 2012 122.77 125.65
Sep. 2012 125.25 118.18
Okt. 2012 124.28 124.22
Nov. 2012 124.01 126.93
Des. 2012 124.39 149.45
Jan. 2013 126.03 119.93
Feb. 2013 124.56 110.56
Mars 2013 126.31 120.19
April 2013 124.34 119.31
Mai 2013 125.49 125.43
Juni 2013 124.09 128
Juli 2013 122.86 124.76
Aug. 2013 124.5 126.43
Sep. 2013 124.07 117.19
Okt. 2013 124.43 124.37
Nov. 2013 123.59 126.62
Des. 2013 125.4 150.41
Jan. 2014 125.63 118.77
Feb. 2014 125.88 109.21
Mars 2014 126.69 120.33
April 2014 126.13 119.67
Mai 2014 125.74 127.08
Juni 2014 127.16 128.6
Juli 2014 125.5 126.34
Aug. 2014 127.04 125.68
Sep. 2014 126.39 120.63
Okt. 2014 126.92 126.26
Nov. 2014 127.02 125.56
Des. 2014 128.29 158.54
Jan. 2015 126.88 119.12
Feb. 2015 127.39 111.11
Mars 2015 128.31 128.41
April 2015 129.36 117.57
Mai 2015 126.25 125.03
Juni 2015 128.81 135.76
Juli 2015 128.45 129.81
Aug. 2015 128.45 125.97
Sep. 2015 126.62 120.75
Okt. 2015 128.44 127.24
Nov. 2015 128.1 127.5
Des. 2015 127.42 156.91
Jan. 2016 130.77 119.09
Feb. 2016 128.45 116.35
Mars 2016 127.85 122.69
April 2016 126.51 124.45
Mai 2016 127.67 127.05
Juni 2016 126.83 135.32
Juli 2016 126.51 123.59
Aug. 2016 127.53 129.07
Sep. 2016 127.74 121.85
Okt. 2016 128.88 122.79
Nov. 2016 128.79 132.8
Des. 2016 127.29 156.4
Jan. 2017 131.29 121
Feb. 2017 130.72 114.39
Mars 2017 128.28 128.58
April 2017 128.69 118.06
Mai 2017 131.66 133.07
Juni 2017 131.31 139.65
Juli 2017 132.3 127.74
Aug. 2017 131.46 133.57
Sep. 2017 131.89 125.39
Okt. 2017 132.07 125.08
Nov. 2017 134.24 137.98
Des. 2017 134.42 162.61
Jan. 2018 130.09 120.38
Feb. 2018 131.08 114.78
Mars 2018 133.48 133.65
April 2018 133.96 123.53
Mai 2018 134.3 135.07
Juni 2018 132.58 142.87
Juli 2018 131.18 126.94
Aug. 2018 133.89 137.3
Sep. 2018 131.87 121.46
Okt. 2018 132.36 129.33
Nov. 2018 132.55 137.29
Des. 2018 132.26 156.02
Jan. 2018 133.36 122.51
Feb. 2019 131.66 114.95
Mars 2019 134.66 132.4
April 2019 132.95 125.53
Mai 2019 132.66 134.17
Juni 2019 134.33 138.61
Juli 2019 132.38 131.28
Aug. 2019 132.93 135.59
Sep. 2019 133.39 122.88
Okt. 2019 132.07 128.78
Nov. 2019 133.57 138.62
Des. 2019 130.29 154.23
Jan. 2020 129.92 119.01
Feb. 2020 132.22 119.14

Kjøp av biler og drivstoff falt 0,2 prosent fra januar til februar og bidro ikke nevneverdig til utviklingen i varekonsumet.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 3,6 prosent høyere i februar 2020 enn i samme måned året før.

I januar 2020 bestod varekonsumet av 35 prosent mat- og drikkevarer, 9 prosent elektrisitet og brensel, 17 prosent kjøp og drift av biler og 39 prosent andre varer.

Det må understrekes at det er en viss usikkerhet knyttet til utviklingen i varekonsumet. Dette skyldes at de første anslagene på utviklingen i varekonsumet baserer seg på utviklingen i innenlandsk detaljomsetning. Informasjon om netthandel fra utlandet er foreløpig, og innarbeides så snart den er tilgjengelig. Dersom netthandelen fra utlandet øker mer enn handelen i Norge vil konsumveksten være noe undervurdert.