Oppgang i varekonsumet

Publisert:

Husholdningenes varekonsum steg med 1,1 prosent i november, viser sesongjusterte tall. Det var oppgang i alle varegrupper utenom bilkjøpene.

Kjøp av mat- og drikkevarer steg 1,8 prosent og bidro til å trekke opp varekonsumet omtrent 0,6 prosentpoeng. Kjøp av andre varer steg 1,4 prosent og bidro omtrent like mye til oppgangen. Særlig foto- og IT-utstyr bidro til veksten, i tillegg til klær og sko samt møbler og hvitevarer. Veksten i andre varer i november kan ha sammenheng med Black Friday, siden sesongjusteringsrutinen kun gradvis tar høyde for endringer i handlemønsteret.

Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Sesongjustert Ujustert
Jan. 2010 120.88 111.88
Feb. 2010 118.37 104.24
Mar. 2010 117.35 120.34
Apr. 2010 115.01 104.96
Mai 2010 115.55 112.49
Juni 2010 116.11 121.05
Juli 2010 116.68 119.66
Aug. 2010 117.05 115.95
Sept. 2010 116.59 113.5
Okt. 2010 119.31 117.23
Nov. 2010 121.44 123.45
Des. 2010 119.27 148.3
Jan. 2011 117.7 109.64
Feb. 2011 119.14 105.03
Mar. 2011 117.39 114.28
Apr. 2011 119.34 114.27
Mai 2011 118.66 119.56
Juni 2011 118.43 121.34
Juli 2011 117.6 117.55
Aug. 2011 119.86 121.84
Sept. 2011 119.67 116.63
Okt. 2011 120.83 118.72
Nov. 2011 121.4 123.4
Des. 2011 120.34 148.31
Jan. 2012 120.25 114.18
Feb. 2012 121.01 109.94
Mar. 2012 120.16 120.1
Apr. 2012 123.4 112.37
Mai 2012 123.74 123.68
Juni 2012 121.59 127.48
Juli 2012 123.9 121.85
Aug. 2012 122.77 125.65
Sept. 2012 125.25 118.18
Okt. 2012 124.28 124.22
Nov. 2012 124.01 126.93
Des. 2012 124.39 149.45
Jan. 2013 126.03 119.93
Feb. 2013 124.56 110.56
Mar. 2013 126.31 120.19
Apr. 2013 124.34 119.31
Mai 2013 125.49 125.43
Juni 2013 124.09 128
Juli 2013 122.86 124.76
Aug. 2013 124.5 126.43
Sept. 2013 124.07 117.19
Okt. 2013 124.43 124.37
Nov. 2013 123.59 126.62
Des. 2013 125.4 150.41
Jan. 2014 125.63 118.77
Feb. 2014 125.88 109.21
Mar. 2014 126.69 120.33
Apr. 2014 126.13 119.67
Mai 2014 125.74 127.08
Juni 2014 127.16 128.6
Juli 2014 125.5 126.34
Aug. 2014 127.04 125.68
Sept. 2014 126.39 120.63
Okt. 2014 126.92 126.26
Nov. 2014 127.02 125.56
Des. 2014 128.29 158.54
Jan. 2015 126.88 119.12
Feb. 2015 127.39 111.11
Mar. 2015 128.31 128.41
Apr. 2015 129.36 117.57
Mai 2015 126.25 125.03
Juni 2015 128.81 135.76
Juli 2015 128.45 129.81
Aug. 2015 128.45 125.97
Sept. 2015 126.62 120.75
Okt. 2015 128.44 127.24
Nov. 2015 128.1 127.5
Des. 2015 127.42 156.91
Jan. 2016 130.77 119.09
Feb. 2016 128.45 116.35
Mar. 2016 127.85 122.69
Apr. 2016 126.51 124.45
Mai 2016 127.67 127.05
Juni 2016 126.83 135.32
Juli 2016 126.51 123.59
Aug. 2016 127.53 129.07
Sept. 2016 127.74 121.85
Okt. 2016 128.88 122.79
Nov. 2016 128.79 132.8
Des. 2016 127.29 156.4
Jan. 2017 130.86 121
Feb. 2017 130.84 114.39
Mar. 2017 128.3 128.58
Apr. 2017 128.78 118.06
Mai 2017 131.68 133.07
Juni 2017 131.29 139.65
Juli 2017 132.11 127.74
Aug. 2017 131.54 133.57
Sept. 2017 132.15 125.39
Okt. 2017 132.14 125.08
Nov. 2017 134.4 137.98
Des. 2017 133.96 162.61
Jan. 2018 129.62 120.38
Feb. 2018 131.29 114.78
Mar. 2018 133.56 133.65
Apr. 2018 134.05 123.53
Mai 2018 134.49 135.07
Juni 2018 132.78 142.87
Juli 2018 130.7 126.94
Aug. 2018 133.99 137.3
Sept. 2018 132.24 121.46
Okt. 2018 132.81 129.33
Nov. 2018 132.79 137.29
Des. 2018 131.63 156.02
Jan. 2018 132.63 122.51
Feb. 2019 131.95 114.95
Mar. 2019 134.88 132.4
Apr. 2019 133 125.53
Mai 2019 132.76 134.17
Juni 2019 134.61 138.61
Juli 2019 131.96 131.28
Aug. 2019 133.17 135.59
Sept. 2019 133.7 122.88
Okt. 2019 132.47 128.81
Nov. 2019 133.95 138.65

Også elektrisitetskonsumet steg og bidro til å trekke opp varekonsumet. Kjøp og drift av transportmidler gikk derimot ned og dempet varekonsumet om lag 0,2 prosentpoeng.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 1 prosent høyere i november 2019 enn i samme måned året før.

I oktober 2019 bestod varekonsumet av 31 prosent mat- og drikkevarer, 10 prosent elektrisitet og brensel, 14 prosent kjøp og drift av biler og 45 prosent andre varer.

Det er en del revisjoner i sesongjustert vekst tilbake i tid. Dette kommer av kjøp av transportmidler som har mindre klart sesongmønster enn andre konsumgrupper. Dette kan føre til større revisjoner når vi får nye observasjoner.

Det må understrekes at det er en viss usikkerhet knyttet til utviklingen i varekonsumet. Dette skyldes at de første anslagene på utviklingen i varekonsumet baserer seg på utviklingen i innenlandsk detaljomsetning. Informasjon om netthandel fra utlandet foreløpig er mangelfull, og innarbeides så snart den foreligger. Dersom netthandelen fra utlandet øker mer enn handelen i Norge, vil konsumveksten være noe undervurdert.