Oppgang i detaljhandelen

Publisert:

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,6 prosent fra februar til mars 2019, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 1,2 prosent fra januar til februar.

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen har hatt en vekst på 3,4 prosent mellom vendepunktet i mai 2016 og toppunktet rundt sommeren 2018. Etter sommeren 2018 har trenden hatt en svakt nedadgående utvikling, men viser nå tegn til å flate ut.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
Jan. 2013 99.4 98.2
Feb. 2013 98.9 98.4
Mar. 2013 98.6 98.5
Apr. 2013 97.4 98.6
Mai 2013 100.0 98.6
Juni 2013 99.1 98.6
Juli 2013 98.4 98.6
Aug. 2013 98.6 98.6
Sep. 2013 99.1 98.6
Okt. 2013 98.2 98.6
Nov. 2013 98.5 98.7
Des. 2013 98.8 98.8
Jan. 2014 98.9 99.1
Feb. 2014 99.5 99.4
Mar. 2014 100.0 99.7
Apr. 2014 100.9 100.0
Mai 2014 99.9 100.2
Juni 2014 100.8 100.2
Juli 2014 99.0 100.2
Aug. 2014 99.8 100.2
Sep. 2014 100.4 100.2
Okt. 2014 100.1 100.2
Nov. 2014 99.9 100.2
Des. 2014 100.7 100.4
Jan. 2015 100.0 100.5
Feb. 2015 100.7 100.6
Mar. 2015 100.8 100.6
Apr. 2015 103.6 100.6
Mai 2015 98.8 100.5
Juni 2015 100.2 100.4
Juli 2015 100.5 100.3
Aug. 2015 100.8 100.3
Sep. 2015 100.1 100.4
Okt. 2015 100.8 100.5
Nov. 2015 100.4 100.5
Des. 2015 100.0 100.4
Jan. 2016 100.6 100.2
Feb. 2016 99.9 99.9
Mar. 2016 99.0 99.7
Apr. 2016 99.0 99.5
Mai 2016 99.9 99.4
Juni 2016 99.8 99.4
Juli 2016 99.1 99.5
Aug. 2016 99.6 99.7
Sep. 2016 99.7 99.8
Okt. 2016 101.0 100.0
Nov. 2016 100.4 100.2
Des. 2016 98.0 100.4
Jan. 2017 100.0 100.7
Feb. 2017 101.3 101.0
Mar. 2017 101.2 101.2
Apr. 2017 101.4 101.5
Mai 2017 102.6 101.6
Juni 2017 102.3 101.7
Juli 2017 102.5 101.7
Aug. 2017 101.9 101.7
Sep. 2017 101.3 101.8
Okt. 2017 101.5 101.8
Nov. 2017 103.2 102.0
Des. 2017 102.2 102.2
Jan. 2018 101.7 102.4
Feb. 2018 102.5 102.5
Mar. 2018 102.4 102.6
Apr. 2018 103.1 102.7
Mai 2018 105.1 102.8
Juni 2018 102.1 102.8
Juli 2018 102.6 102.8
Aug. 2018 102.9 102.7
Sep. 2018 102.3 102.6
Okt. 2018 102.2 102.5
Nov. 2018 103.4 102.4
Des. 2018 101.2 102.3
Jan. 2019 102.8 102.3
Feb. 2019 101.6 102.3
Mar. 2019 102.2 102.3

Dagligvareforretninger og bokhandlere bidro mest til oppgangen i det sesongjusterte volumet for mars. Bensinstasjoner hadde en nedgang i omsetningsvolumet i samme periode, og bidro til å dempe den samlede veksten.

Virkedagskorrigerte tall for omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene i perioden januar– mars 2019 viser ingen endring sammenlignet med samme periode ett år tidligere.

Påsken påvirker tallene for mars og april

Omsetningsindeksen for mars er vanskelig å sammenligne med tilsvarende måned i 2018 på grunn av påsken. Den sesongjusterte indeksen tar hensyn til påskens plassering i mars eller april, men det er vanskelig å korrigere for påskehandelen. Den sesongjusterte indeksen for mars er derfor mer usikker enn de sesongjusterte indeksene for de andre månedene.

Kontakt