Publisert Tittel Åpne
13. februar 2019 Økt omsetning i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Artikkel
14. november 2018 Økt omsetning innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Artikkel
22. august 2018 Økning for arbeidskrafttjenester Artikkel
15. mai 2018 Økning for annonse- og reklamevirksomhet Artikkel
14. februar 2018 Økning for bedriftsrådgivning Artikkel
15. november 2017 Økning for arbeidskrafttjenester Artikkel
22. august 2017 Nedgang for reklamevirksomhet Artikkel
24. mai 2017 Oppgang for faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Artikkel