Fortsatt svakt varekonsum

Publisert:

Endret:

Husholdningenes varekonsum falt 0,2 prosent fra september til oktober 2018, viser sesongjusterte tall. Dette skyldes hovedsakelig nedgang i kjøp av klær og sko.

Konsumet av andre varer, deriblant klær og sko, falt med 0,9 prosent i oktober og bidro til å trekke ned varekonsumindeksen med 0,4 prosentpoeng. Kjøp av biler og drivstoff hadde en nedgang på 1,2 prosent i samme periode, som hovedsakelig skyldtes lavere drivstofforbruk. I tillegg bidro konsumet av elektrisitet og brensel til fall i varekonsumet. Konsumet av mat- og drikkevarer økte med 1,4 prosent og dempet nedgangen.

Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Sesongjustert Ujustert
Jan. 2010 120.89 111.89
Feb. 2010 118.39 104.25
Mar. 2010 117.36 120.36
Apr. 2010 115.03 104.97
Mai 2010 115.56 112.51
Juni 2010 116.13 121.06
Juli 2010 116.7 119.68
Aug. 2010 117.07 115.96
Sept. 2010 116.6 113.52
Okt. 2010 119.33 117.24
Nov. 2010 121.46 123.47
Des. 2010 119.29 148.32
Jan. 2011 117.71 109.65
Feb. 2011 119.14 105.03
Mar. 2011 117.39 114.28
Apr. 2011 119.34 114.28
Mai 2011 118.67 119.56
Juni 2011 118.44 121.34
Juli 2011 117.61 117.55
Aug. 2011 119.87 121.85
Sept. 2011 119.68 116.63
Okt. 2011 120.83 118.72
Nov. 2011 121.4 123.4
Des. 2011 120.35 148.32
Jan. 2012 120.27 114.2
Feb. 2012 121.03 109.96
Mar. 2012 120.18 120.12
Apr. 2012 123.42 112.38
Mai 2012 123.76 123.7
Juni 2012 121.61 127.5
Juli 2012 123.92 121.88
Aug. 2012 122.79 125.67
Sept. 2012 125.27 118.2
Okt. 2012 124.3 124.24
Nov. 2012 124.04 126.95
Des. 2012 124.41 149.47
Jan. 2013 126.05 119.95
Feb. 2013 124.58 110.57
Mar. 2013 126.33 120.21
Apr. 2013 124.36 119.33
Mai 2013 125.51 125.45
Juni 2013 124.11 128.02
Juli 2013 122.88 124.78
Aug. 2013 124.52 126.45
Sept. 2013 124.09 117.21
Okt. 2013 124.45 124.39
Nov. 2013 123.61 126.63
Des. 2013 125.42 150.43
Jan. 2014 125.61 118.75
Feb. 2014 125.86 109.2
Mar. 2014 126.68 120.31
Apr. 2014 126.11 119.65
Mai 2014 125.73 127.07
Juni 2014 127.14 128.58
Juli 2014 125.48 126.32
Aug. 2014 127.02 125.66
Sept. 2014 126.37 120.61
Okt. 2014 126.9 126.24
Nov. 2014 127 125.54
Des. 2014 128.28 158.52
Jan. 2015 126.76 119.01
Feb. 2015 127.17 110.92
Mar. 2015 128.23 128.33
Apr. 2015 129.62 117.8
Mai 2015 126.37 125.15
Juni 2015 128.72 135.67
Juli 2015 128.52 129.88
Aug. 2015 128.6 126.12
Sept. 2015 126.93 121.04
Okt. 2015 128.23 127.03
Nov. 2015 128 127.41
Des. 2015 127.28 156.73
Jan. 2016 130.49 118.92
Feb. 2016 128.43 116.38
Mar. 2016 128.17 122.87
Apr. 2016 126.7 124.39
Mai 2016 127.41 127.11
Juni 2016 127.15 135.46
Juli 2016 126.83 123.76
Aug. 2016 127.71 129.18
Sept. 2016 127.6 121.92
Okt. 2016 129 123.19
Nov. 2016 129.16 133.05
Des. 2016 127.28 156.37
Jan. 2017 129.16 120.07
Feb. 2017 130.15 113.6
Mar. 2017 128.65 127.64
Apr. 2017 127.78 117.45
Mai 2017 130.58 132.11
Juni 2017 131.18 138.65
Juli 2017 131.24 126.89
Aug. 2017 130.64 132.7
Sept. 2017 131.02 124.59
Okt. 2017 130.23 124.2
Nov. 2017 132.72 137.18
Des. 2017 133.86 161.7
Jan. 2018 129.5 119.76
Feb. 2018 130.38 113.92
Mar. 2018 133.54 132.36
Apr. 2018 133.01 122.28
Mai 2018 133.22 133.91
Juni 2018 132.52 141.79
Juli 2018 129.67 125.7
Aug. 2018 132.66 135.93
Sept. 2018 130.76 120.25
Okt. 2018 130.48 127.83

Veksten i varekonsumindeksen i månedene august-oktober viser en nedgang på 0,4 prosent, sammenlignet med de tre foregående månedene (mai-juli). Det er hovedsakelig mat og drikkevarer, samt transportmidler som trekker tremånedersveksten ned.¹

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 2,9 prosent høyere i oktober 2018 enn i samme måned året før.

I oktober 2018 bestod varekonsumet av 33 prosent mat- og drikkevarer, 9 prosent elektrisitet og brensel, 17 prosent kjøp og drift av biler og 41 prosent andre varer.

Det har vært en mindre revisjon i ujustert verdiindeks for september 2018. Se omtale i Detaljomsetningsindeksen. Revisjonen har ikke gjort utslag på de sesongjusterte tallene.

 

¹ Setning rettet 30. november 2018 kl. 16.00.