Fortsatt svakt varekonsum

Publisert:

Husholdningenes varekonsum falt 0,6 prosent fra januar til februar 2018, viser sesongjusterte tall. Det var mat- og drikkevarer samt bilkjøpene som trakk varekonsumet ned.

Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Sesongjustert Ujustert
Jan. 2010 120.89 111.89
118.39 104.25
117.36 120.36
115.03 104.97
115.56 112.51
116.13 121.06
Juli 116.7 119.68
117.07 115.96
116.6 113.52
119.33 117.24
121.46 123.47
119.29 148.32
Jan. 2011 117.71 109.65
119.14 105.03
117.39 114.28
119.34 114.28
118.67 119.56
118.44 121.34
Juli 117.61 117.55
119.87 121.85
119.68 116.63
120.83 118.72
121.4 123.4
120.35 148.32
Jan. 2012 120.27 114.2
121.03 109.96
120.18 120.12
123.42 112.38
123.76 123.7
121.61 127.5
Juli 123.92 121.88
122.79 125.67
125.27 118.2
124.3 124.24
124.04 126.95
124.41 149.47
Jan. 2013 126.05 119.95
124.58 110.57
126.33 120.21
124.36 119.33
125.51 125.45
124.11 128.02
Juli 122.88 124.78
124.52 126.45
124.09 117.21
124.45 124.39
123.61 126.63
125.42 150.43
Jan. 2014 125.54 118.75
125.67 109.2
126.61 120.31
126.15 119.65
125.88 127.07
127.24 128.58
Juli 125.34 126.32
127.06 125.66
126.07 120.61
126.82 126.24
126.89 125.54
128.14 158.52
Jan. 2015 126.58 119.01
127.06 110.92
128.25 128.33
129.87 117.8
126.66 125.15
128.88 135.67
Juli 128.78 129.88
128.75 126.12
126.43 121.04
128.35 127.03
128.07 127.41
126.96 156.73
Jan. 2016 129.47 118.12
127.61 115.6
127.23 122.05
126.58 123.77
127.4 126.46
126.54 134.76
Juli 125.95 123.16
127.09 128.54
126.45 121.33
127.73 122.14
128.11 131.94
126.18 155.12
Jan. 2017 128.05 119.18
128.91 112.84
127.78 126.87
127.83 116.82
130.58 131.43
130.52 137.91
130.16 126.32
129.99 131.98
129.84 123.87
128.42 123.24
131.69 136.13
133.11 160.08
Jan. 2018 128.72 118.76
Feb. 2018 127.9 112.02

Konsumet av mat- og drikkevarer gikk ned 1,7 prosent, mens kjøp av biler og drivstoff falt 2 prosent fra januar til februar 2018, viser nye tall i Varekonsumindeksen. De to konsumgruppene trakk samlet varekonsumet ned om lag 0,9 prosentpoeng.

Konsumet av andre varer, deriblant klær og sko, hadde en oppgang på 0,4 prosent. Også konsumet av elektrisitet og brensel gikk opp. Dette bidro til å dempe nedgangen noe.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 0,7 prosent lavere i februar 2018 enn i samme måned året før.

I januar 2018 bestod varekonsumet av 34 prosent mat og drikkevarer, 10 prosent elektrisitet og brensel, 18 prosent kjøp og drift av biler og 38 prosent andre varer.