Detaljhandelen opp i januar etter svake desembertall

Publisert:

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 1,6 prosent fra desember 2018 til januar 2019, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 1,9 prosent fra november til desember.

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen har hatt en vekst på i alt 3,4 prosent mellom vendepunktet i mai 2016 og toppunktet rundt sommeren 2018. Etter sommeren 2018 viser imidlertid trenden en relativt flat utvikling.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
Jan. 2013 99.5 98.2
Feb. 2013 98.9 98.4
Mar. 2013 98.6 98.5
Apr. 2013 97.4 98.6
Mai 2013 100.0 98.6
Juni 2013 99.1 98.6
Juli 2013 98.4 98.7
Aug. 2013 98.6 98.6
Sep. 2013 99.1 98.6
Okt. 2013 98.2 98.6
Nov. 2013 98.5 98.7
Des. 2013 98.7 98.8
Jan. 2014 98.9 99.1
Feb. 2014 99.5 99.4
Mar. 2014 100.1 99.7
Apr. 2014 100.9 100.0
Mai 2014 99.8 100.1
Juni 2014 100.8 100.2
Juli 2014 99.0 100.2
Aug. 2014 99.8 100.2
Sep. 2014 100.4 100.2
Okt. 2014 100.1 100.2
Nov. 2014 99.9 100.2
Des. 2014 100.7 100.4
Jan. 2015 100.0 100.5
Feb. 2015 100.7 100.6
Mar. 2015 100.8 100.6
Apr. 2015 103.6 100.6
Mai 2015 98.7 100.5
Juni 2015 100.2 100.4
Juli 2015 100.5 100.3
Aug. 2015 100.9 100.3
Sep. 2015 100.1 100.4
Okt. 2015 100.8 100.5
Nov. 2015 100.4 100.5
Des. 2015 100.0 100.4
Jan. 2016 100.7 100.2
Feb. 2016 99.8 99.9
Mar. 2016 99.0 99.6
Apr. 2016 99.0 99.4
Mai 2016 99.9 99.4
Juni 2016 99.8 99.4
Juli 2016 99.1 99.5
Aug. 2016 99.7 99.7
Sep. 2016 99.7 99.8
Okt. 2016 101.0 100.0
Nov. 2016 100.4 100.2
Des. 2016 98.2 100.4
Jan. 2017 100.1 100.7
Feb. 2017 101.0 101.0
Mar. 2017 101.2 101.2
Apr. 2017 101.3 101.5
Mai 2017 102.5 101.6
Juni 2017 102.4 101.7
Juli 2017 102.5 101.7
Aug. 2017 101.9 101.8
Sep. 2017 101.3 101.8
Okt. 2017 101.4 101.9
Nov. 2017 103.3 102.0
Des. 2017 102.3 102.2
Jan. 2018 101.8 102.3
Feb. 2018 102.1 102.4
Mar. 2018 102.4 102.5
Apr. 2018 103.1 102.6
Mai 2018 105.1 102.7
Juni 2018 102.1 102.8
Juli 2018 102.6 102.8
Aug. 2018 103.0 102.7
Sep. 2018 102.3 102.6
Okt. 2018 102.2 102.5
Nov. 2018 103.4 102.5
Des. 2018 101.4 102.5
Jan. 2019 103.0 102.6

Økningen i det sesongjusterte volumet ble i stor grad drevet av butikker med salg av møbler. Konsumprisindeksen trekker frem januarsalg på møbler, der prisene i konsumgruppen møbler, innrednings og dekorasjonsartikler gikk ned med 10,9 prosent fra desember til januar i år. I tillegg til møbler bidro også netthandel og salg av apotekvarer til oppgangen i detaljhandelen.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene ikke endret seg i perioden november 2018 – januar 2019 sammenlignet med samme periode ett år tidligere.

Kontakt