Bilkjøpene trakk ned varekonsumet

Publisert:

Husholdningenes varekonsum falt 2,1 prosent fra juni til juli 2018, viser sesongjusterte tall. Fallet skyldes sterk nedgang i bilkjøp.

Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Sesongjustert Ujustert
Jan. 2010 120.89 111.89
118.39 104.25
117.36 120.36
115.03 104.97
115.56 112.51
116.13 121.06
Juli 116.70 119.68
117.07 115.96
116.60 113.52
119.33 117.24
121.46 123.47
119.29 148.32
Jan. 2011 117.71 109.65
119.14 105.03
117.39 114.28
119.34 114.28
118.67 119.56
118.44 121.34
Juli 117.61 117.55
119.87 121.85
119.68 116.63
120.83 118.72
121.40 123.40
120.35 148.32
Jan. 2012 120.27 114.20
121.03 109.96
120.18 120.12
123.42 112.38
123.76 123.70
121.61 127.50
Juli 123.92 121.88
122.79 125.67
125.27 118.20
124.30 124.24
124.04 126.95
124.41 149.47
Jan. 2013 126.05 119.95
124.58 110.57
126.33 120.21
124.36 119.33
125.51 125.45
124.11 128.02
Juli 122.88 124.78
124.52 126.45
124.09 117.21
124.45 124.39
123.61 126.63
125.42 150.43
Jan. 2014 125.61 118.75
125.86 109.20
126.68 120.31
126.11 119.65
125.73 127.07
127.14 128.58
Juli 125.48 126.32
127.02 125.66
126.37 120.61
126.90 126.24
127.00 125.54
128.28 158.52
Jan. 2015 126.76 119.01
127.17 110.92
128.23 128.33
129.62 117.80
126.37 125.15
128.72 135.67
Juli 128.52 129.88
128.60 126.12
126.93 121.04
128.23 127.03
128.00 127.41
127.28 156.73
Jan. 2016 130.46 118.92
128.41 116.38
128.10 122.87
126.68 124.39
127.42 127.11
127.19 135.46
Juli 126.97 123.76
128.05 129.18
127.65 121.92
128.62 123.19
129.10 133.05
127.26 156.37
Jan. 2017 129.13 120.07
130.09 113.60
128.63 127.64
127.73 117.45
130.56 132.11
131.25 138.65
Juli 131.37 126.89
131.20 132.70
131.04 124.59
129.70 124.20
132.64 137.18
133.84 161.70
Jan. 2018 129.47 119.76
130.32 113.92
133.50 132.36
132.95 122.28
133.20 133.91
132.59 141.79
Juli 129.82 125.70

Kjøp av biler og drivstoff falt 12,6 prosent i juli. Bilkjøpene har vært volatile i 2018. De var spesielt høye i desember 2017, men falt på nyåret 2018 og har deretter variert . Fra mai til juni var økningen på 6,7 prosent. Konsum av elektrisitet og brensel bidro også noe til nedgangen.

Varekonsumet utenom biler og drivstoff samt elektrisitet og brensel økte med 0,4 prosent. Bak dette ligger en økning i konsumet av mat- og drikkevarer på 0,6 prosent, mens andre varer steg 0,2 prosent.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 0,9 prosent lavere i juli 2018 enn i samme måned året før.

I juli 2018 bestod varekonsumet av 35 prosent mat og drikkevarer, 6 prosent elektrisitet og brensel, 18 prosent kjøp og drift av biler og 41 prosent andre varer.