Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen blant innvandrere2011

Innhold

Arkiv for Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen blant innvandrere - hvert 4. år

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
1. mars 2012 2011 Størst økning i deltakelsen blant de unge
28. februar 2008 2007 Lav valgdeltakelse blant østeuropeere
25. mars 2004 2003 Lav valgdeltakelse blant innvandrerne