286833
/valg/statistikker/valgkamp/hvert-2-aar
286833
statistikk
2017-10-05T08:00:00.000Z
Valg;Valg
no
valgkamp, Valgkampbidrag, valgkamp, økonomisk støtte, politiske partierPartifinansiering, Stortingsvalg, Kommunestyre- og fylkestingsvalg , Valg
true

Valgkampbidrag

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

67,3

millioner kroner i valgkampbidrag

Valgkampbidrag etter politisk parti. 2017. Kroner
 Bidrag i alt
Alle partier67 349 292
Kristelig Folkeparti145 230
Venstre3 633 991
Sosialistisk Venstreparti6 229 207
Arbeiderpartiet29 688 423
Fremskrittspartiet4 339 200
Høyre15 363 600
Senterpartiet4 037 657
Rødt1 149 862
Kystpartiet250 000
Miljøpartiet de Grønne1 212 476
Partiet De Kristne375 000
Helsepartiet635 746
Liberalistene288 900

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Valgkampbidrag etter politisk parti og bidragsyter. Kroner

Valgkampbidrag etter politisk parti og bidragsyter. Kroner
 2017
 Bidrag i altPrivatpersonerArbeidslivsorganisasjonKommersielle foretakAndre
Alle partier67 349 29210 870 43435 876 74020 177 467424 651
Kristelig Folkeparti145 23020 230-125 000-
Venstre3 633 991443 991-3 090 000100 000
Sosialistisk Venstreparti6 229 2071 071 2415 033 631100 00024 335
Arbeiderpartiet29 688 4232 862 65526 815 452-10 316
Fremskrittspartiet4 339 2001 027 200-3 312 000-
Høyre15 363 6002 014 600-13 149 000200 000
Senterpartiet4 037 657-3 937 657100 000-
Rødt1 149 8621 059 86290 000--
Kystpartiet250 000250 000---
Miljøpartiet de Grønne1 212 476906 255-256 22150 000
Partiet De Kristne375 000350 000-25 000-
Helsepartiet635 746615 500-20 246-
Liberalistene288 900248 900--40 000

Tabell 2 
Valgkampbidrag etter parti, partilag og bidragsyter. Kroner

Valgkampbidrag etter parti, partilag og bidragsyter. Kroner
 2017
 Bidrag i altPrivatpersonerArbeidslivsorganisasjonKommersielle foretakAndre
Alle partier67 349 29210 870 43435 876 74020 177 467424 651
      
Arbeiderpartiet, i alt29 688 4232 862 65526 815 452-10 316
Arbeiderpartiet27 305 0002 030 00025 275 000--
Aust-Agder Arbeiderparti60 000-60 000--
Brønnøy Arbeiderparti15 000-15 000--
Elverum Arbeiderparti20 000-20 000--
Hordaland Arbeiderparti740 000500 000240 000--
Nordland Arbeiderparti159 859-159 859--
Nord-Trøndelag Arbeiderparti50 000-50 000--
Oslo Arbeiderparti901 248307 655593 593--
Sigdal og Eggedal Arbeiderparti12 000-12 000--
Sogn og Fjordane Arbeidarparti100 000-100 000--
Sør-Trøndelag Arbeiderparti135 00025 000110 000--
Vestfold Arbeiderparti30 000-30 000--
Arbeidernes ungdomsfylking160 316-150 000-10 316
      
Fremskrittspartiet, i alt4 339 2001 027 200-3 312 000-
Fremskrittspartiet4 064 200989 200-3 075 000-
Moss Fremskrittsparti100 00000100 0000
Vest-Agder Fremskrittsparti25 0000025 0000
Møre og Romsdal Fremskrittsparti112 00000112 0000
Rogaland Fremskrittsparti38 00038 000000
      
Helsepartiet, i alt635 746615 500-20 246-
Helsepartiet635 746615 500-20 246-
      
Høyre, i alt15 363 6002 014 600-13 149 000200 000
Høyres Hovedorganisasjon12 168 6001 538 600-10 630 000-
Aust-Agder Høyre205 000--205 000-
Bergen Høyre50 00050 000---
Bodø Høyre35 000--35 000-
Drammen Høyre25 000--25 000-
Hordaland Høyre1 590 000300 000-1 290 000-
Molde Høyre25 000--25 000-
Møre og Romsdal Høyre25 000--25 000-
Nordland Høyre120 000--120 000-
Nord-Trøndelag Høyre100 000--100 000-
Nøtterøy Høyre50 000--50 000-
Oppland Høyre15 00015 000---
Sande Høyre75 00075 000---
Sandnes Høyre25 00025 000---
Sogndal Høgre11 00011 000---
Sør-Trøndelag Høyre100 000--100 000-
Telemark Høyre230 000--30 000200 000
Troms Høyre89 000--89 000-
Vest-Agder Høyre250 000--250 000-
Østfold Høyre100 000--100 000-
Rogaland Unge Høyre75 000--75 000-
      
Kristelig Folkeparti, i alt145 23020 230-125 000-
Kristelig Folkeparti, hovedorganisasjon100 000--100 000-
Harstad Kristelig Folkeparti20 23020 230---
Kristelig Folkeparti i Møre og Romsdal25 000--25 000-
      
Kystpartiet i alt250 000250 000---
Kystpartiet i Hordaland250 000250 000---
      
Liberalistene, i alt288 900248 900--40 000
Liberalistene288 900248 900--40 000
      
Miljøpartiet De Grønne, i alt1 212 476906 255-256 22150 000
Akershus Miljøpartiet De Grønne30 00030 000---
Miljøpartiet De Grønne i Bærum40 00040 000---
MILJØPARTIET DE GRØNNE I SØR-TRØNDELAG30 00030 000---
Miljøpartiet De Grønne864 365640 144-174 22150 000
Oslo Miljøpartiet De Grønne248 111166 111-82 000-
      
Partiet De Kristne, i alt375 000350 000-25 000-
Partiet De Kristne280 000280 000---
Partiet De Kristne Hordaland50 00050 000---
Partiet De Kristne Møre og Romsdal25 000--25 000-
Partiet De Kristne Porsgrunn20 00020 000---
      
Rødt , i alt1 149 8621 059 86290 000--
Rødt1 032 560942 56090 000--
Raudt Odda10 50210 502---
Rødt, Oslo106 800106 800---
      
Senterpartiet, i alt4 037 657-3 937 657100 000-
Senterpartiet3 912 657-3 812 657100 000-
Buskerud Senterparti50 000-50 000--
Senterpartiet i Sogn og Fjordane75 000-75 000--
      
Sosialistisk Venstreparti, i alt6 229 2071 071 2415 033 631100 00024 335
Sosialistisk Venstreparti5 197 926422 9264 775 000--
Akershus SV42 00027 00015 000--
Bergen Sosialistiske venstreparti30 00030 000---
Hordaland Sosialistiske Venstreparti50 000-50 000--
Nordland SV100 000--100 000-
Nord-Trøndelag SV30 76030 760---
Oslo Sosialistisk Venstreparti454 159404 15950 000--
Sør-Trøndelag SV26 00026 000---
Telemark SV20 00020 000---
Troms SV24 20024 200---
Tromsø SV33 95533 955---
Trondheim SV28 00028 000---
Vest-Agder Sosialistisk Venstreparti23 79210 16113 631--
Vestfold SV14 08014 080---
Sosialistisk Ungdom Vestfold24 335---24 335
Sosialistisk Ungdom130 000-130 000--
      
Venstre, i alt3 633 991443 991-3 090 000100 000
Venstre2 130 00030 000-2 100 000-
Akershus Venstre380 000180 000-200 000-
Aust Agder Venstre19 12519 125---
Averøy Venstre50 000--50 000-
Bergen Venstre16 66616 666---
Hordaland Venstre210 00040 000-170 000-
Oslo Venstre708 20088 200-520 000100 000
Rogaland Venstre25 00025 000---
Sogn og Fjordane Venstre30 00030 000---
Norges Unge Venstre15 00015 000---
Oslo Unge Venstre50 000--50 000-

Om statistikken

Her vises bidrag til de politiske partiene mottatt i valgår innen siste fredag før valgdagen. Det gjelder bidrag på over 10 000 kroner gitt av enhver bidragsyter utenom fra andre deler av eget parti eller fra offentlige etater og virksomheter.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Registrert politisk parti: Politisk parti som er registrert i Partiregisteret i Brønnøysund. Det enkelte parti må oppfylle bestemt lovregulerte krav for å kunne registrere seg.

Valgkampbidrag er innrapporterte bidrag på over 10 000 kroner som er mottatt i perioden 1. januar til og med fredag før valgdagen i valgår. Med bidrag menes pengebidrag og verdien av varer, tjenester og andre tilsvarende ytelser som er mottatt vederlagsfritt eller til underpris. Herfra unntatt er ordinært dugnadsarbeid. jf. partiloven § 19 (3). Overføringer fra offentlige etater eller virksomheter og fra andre deler av eget parti inngår ikke i begrepet bidrag.

Bidrag fra privatpersoner: Inneholder alle valgkampbidrag gitt av privatpersoner.

Bidrag fra organisasjoner i arbeidslivet: Inneholder alle valgkampbidrag gitt av organisasjoner i arbeidslivet.

Bidrag kommersielle foretak: Inneholder alle valgkampbidrag gitt av kommersielle foretak («bedrifter» i næringslivet).

Bidrag fra andre: Inneholder alle valgkampbidrag gitt av foreninger og sammenslutninger, institusjoner, stiftelser eller fond eller av andre bidragsytere.

Bidrag fra andre (2013-publisering): Inneholder alle valgkampbidrag gitt av kommersielle foretak («bedrifter» i næringslivet), foreninger og sammenslutninger, institusjoner, stiftelser eller fond eller av andre bidragsytere. (I Statistikkbanken er bidrag "fra kommersielle foretak" og "fra andre" vist hver for seg for begge årgangene, men ikke i artikkelen for 2013).

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for befolkningsstatistikk

Regionalt nivå

Landet, fylker, kommuner

Hyppighet og aktualitet

Toårlig, i forbindelse med hvert stortings- og kommune-/fylkestingvalg

Internasjonal rapportering

Ingen

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Innberettede data lagres i Statistisk sentralbyrå. Rapporterte bidrag er offentliggjort på http://www.partifinansiering.no/a/

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken er basert på innberetninger fra de registrerte politiske partiene om mottatte bidrag i valgår fram til siste fredag før valget fra og med valgåret 2013. Partiloven ble endret 1. februar 2013 slik at i valgår blir alle organisatoriske ledd av registrerte politiske partier pålagt å innberette valgkampbidrag (se definisjon) til et sentralt register. Partiene og partileddene skal innberette bidragene senest innen fire uker etter at de mottok bidraget og uansett innen fredag før valgdagen såfremt samlet bidragssum fra en og samme giver overstiger 10 000 kroner.

 

 

 

Brukere og bruksområder

Media, forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner, politiske partier og privatpersoner.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Finansiering av politiske partier.

Lovhjemmel

Lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven) §§ 18 og 19

Statistikkloven §§2-1, 2-2

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Datainnsamlingen omfatter alle organisatoriske ledd av registrerte politiske partier i Norge, dvs. alle hovedorganisasjoner, fylkespartier og kommunepartier, samt de politiske ungdomshovedorganisasjoner og ungdomsfylkesorganisasjonene. Politiske partier er enhet i statistikken.

Datakilder og utvalg

Kilde for statistikken er Partifinansieringsregisteret som er etablert med grunnlag i Partiloven. I henhold til partiloven § 18 (4) inneholder registeret bl.a. oversikt over bidragsytere og bidrag over 10 000 kroner som de organisatoriske leddene av partiene (se Omfang) har mottatt i valgår. Registeret inneholder dessuten årlige inntektsrapporter (for perioden 2005-2013) og fullstendig regnskap fra alle partier og partiledd (f.o.m 2014) som har hatt årlige inntekter på minst 12 000 kroner etter fradrag av all offentlig støtte. Videre inneholder registeret en oversikt over alle bidragsytere som i løpet av hvert regnskapsår har bidratt med gaver til en verdi av 12 000 kroner eller mer til et kommuneparti, 23 000 kr til et fylkesparti og 35 000 kr til en hovedorganisasjon  (beløpsgrenser gjeldende fra og med regnskapsåret 2013). Registeret skal også gi tilsvarende oversikt over eventuelle bidragsytere som partiorganisasjonen har inngått skriftlige politiske eller forretningsmessige avtaler med og over bidrag gitt til organisasjoner som partiorganisasjonen har kontroll med. (Jf. partiloven § 20.)

Fulltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Samtlige rapporterte bidrag, også eventuelle ”10 000 kronersbidrag” blir publisert løpende f.o.m. 1. januar i valgår under overskriften Valgkampbidrag på https://www.partifinansiering.no, uavhengig om de er rapportert innen fristen eller ikke.

Det blir ikke foretatt noen editeringer eller rettinger av innrapporterte tall verken av registerfører eller av Statistisk sentralbyrå som statistikkprodusent. Inndelingen i bidragsgrupper følger dermed den tilordningen som partilagene selv har rapportert.

Statistikken er en summering av bidragene oppgitt fra de ulike organisatoriske leddene innenfor samme parti der disse organisatoriske leddene faller inn under innberetningsplikten i henhold til partiloven.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Første år statistikken ble publisert var for bidrag gitt i 2013.

For valgåret 2013 ble alle bidrag som ble mottatt og rapportert fra lovreguleringens ikrafttredelse 1. mars til og med 6. september 2013, inkludert i statistikken. Fra og med valgåret 2015 inngår alle bidrag mottatt fra 1. januar til og med siste fredag før valget.

I statistikken fra og med 2015 er det bare tatt med rapporterte bidrag på over 10 000 kroner etter lovens definisjon i § 18 (4). I 2013 ble det rapportert 35 bidrag på 10 000 kroner som ble tatt med i statistikken.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Dataene er rapportert inn til det sentrale registeret ved bruk av AltInn. Alle organisatoriske ledd av registrerte politiske partier i Norge skal uoppfordret melde inn om mottatte bidrag. Statistikken er basert på denne innrapporteringen. Usikkerhet er knyttet til to forhold:

  • Enkelte bidrag kan være rapportert etter siste fredag før valget. Datauttrekket som statistikken bygger på, kan, men må ikke omfatte bidrag rapportert etter den fristen.
  • Det er knyttet en viss usikkerhet til i hvilken grad partiene og partileddene har etterkommet innberetningskravet etter loven. Statistisk sentralbyrå har intet grunnlag for å vurdere omfanget av ikke-rapporterte bidrag.

Revisjon

Ikke relevant

Faktaside

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB