Alt innhold for området utenriksøkonomi

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Tenesteeksporten nær 60 milliardar

  Eksporten av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak gjekk i 4. kvartal 2018 opp med 4,2 prosent frå 4. kvartal 2017 og enda på 59,7 milliardar kroner. Importen auka med 2,8 prosent, og tenestebalansen fekk et underskot på 3,8 milliardar.

  Artikkel
 • Metalleksport i tollmurenes tid

  Handelskrig mellom USA, Kina og EU har foreløpig liten synlig virkning for norsk metallindustri. Én årsak er at en stor del av norsk metalleksport til USA skjer indirekte, i form av industriprodukter fremstilt i EU.

  Artikkel
 • Auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 8 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 60,00 kr/kg, ein oppgang på 5,6 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Betydelig nedgang i våpeneksporten i 2018

  Norge eksporterte våpen for 2,5 milliarder kroner i fjor, nær 900 millioner kroner mindre enn toppåret 2017. Det er Nato-landene som kjøper mest våpen fra Norge.

  Artikkel
 • Økte bankoverføringer til og fra utlandet

  Overføringene inn til Norge gikk opp med 75 milliarder kroner fra 3. til 4. kvartal 2018. Verdien av bankoverdføringer ut av Norge økte i samme periode med 91 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Svak auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 7 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 56,82 kr/kg, ein oppgang på 0,2 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Omsetningsauke for norsk næringsliv i utlandet

  Omsetninga i dei utanlandske dotterselskapa til norske konsern auka med over 8 prosent i 2017 samanlikna med året før. Den samla omsetninga var på 1 294 milliardar kroner.

  Artikkel
 • Fjerde høyeste eksportverdi

  Vareeksporten endte på rett under 89 milliarder kroner i januar. Dette er det fjerde høyeste som er målt i en enkeltmåned. Fastlandseksporten steg med 15,1 prosent fra januar 2018 og endte på 42,8 milliarder kroner. Importen av varer beløp seg til...

  Artikkel
 • Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 6 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 56,73 kr/kg, ein nedgang på 1,2 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Olje- og gass til Europa sikrer Norges handelsoverskudd

  Handelsoverskuddet med Europa endte på 369 milliarder i 2018, det største siden 2014. Men det er utelukkende på grunn av eksporten av olje og gass.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke fem i 2019 var eksportprisen for fersk laks 57,41 kr/kg, ein nedgang på 5,6 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke fire i 2019 var eksportprisen for fersk laks 60,83 kr/kg, ein nedgang på 3,3 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Kaffeavhengige nordmenn

  Årlig importerer vi rundt 40 000 tonn kaffe til Norge. Dette gir oss andreplassen over de mest kaffetørste nasjonene i verden. Nesten 40 prosent av kaffen vi importerer, kommer fra Brasil.

  Artikkel
 • Henter hjem større utbytter

  Norske eiere av direkteinvesteringer i utlandet mottok i 2017 betydelig større utbytter sammenlignet med de siste årene. I alt fikk investorene utbetalt 73 milliarder kroner i utbytte, en økning på nesten 19 milliarder kroner fra 2016.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke tre i 2019 var eksportprisen for fersk laks 62,88 kr/kg, ein nedgang på 1,6 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel