Alt innhold for området utenriksøkonomi

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 48 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 48,65 kr/kg, ein nedgang på 0,8 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Nettofordringene overfor utlandet minker

  Norges nettofordringer overfor utlandet endte i 3. kvartal 2017 på 6 716 milliarder kroner. Sammenlignet med 2. kvartal 2017 var dette en nedgang på 193 milliarder kroner. Nettofordringene overfor utlandet reduseres for første gang siden 3. kvarta...

  Artikkel
 • Nedgangen i tenestehandelen held fram

  Eksporten av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak gjekk ned med 3,6 prosent frå 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017. Tenesteimporten hadde eit fall på 1,7 prosent i den same perioden.

  Artikkel
 • Vesentleg nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 47 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 49,02 kr/kg, ein nedgang på 9 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 46 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 53,89 kr/kg, ein oppgang på 5,2 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Mindre bankoverføringer til og fra utlandet

  Overføringene inn til Norge var omtrent uendret fra 2. til 3. kvartal 2017. Verdien av bankoverdføringer ut av Norge gikk i samme periode ned med 16 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Økt fastlandseksport

  Fastlandseksporten utgjorde 37,5 milliarder kroner i oktober 2017. Dette er 22 prosent mer enn i oktober 2016. Totaleksporten utgjorde 71,2 milliarder kroner som er 3,5 prosent mer enn i fjor.

  Artikkel
 • Auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 45 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 51,25 kr/kg, ein oppgang på 4,5 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Stor nedgang i eksportpris for fersk laks

  I veke 44 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 49,05 kr/kg, ein nedgang på 7,7 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportpris for fersk laks

  I veke 43 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 53,17 kr/kg, ein nedgang på 3,9 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Svak auke i eksportpris for fersk laks

  I veke 42 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 55,32 kr/kg, ein oppgang på 1,5 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 41 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 54,52 kr/kg, ein nedgang på 3,7 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Økt handelsoverskudd

  Vareeksporten i september utgjorde 63,9 milliarder kroner, 11,2 prosent mer enn i samme måned i 2016. Importen var om lag uendret fra september i fjor og bidro til at handelsoverskuddet endte på 9,2 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 40 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 56,61 kr/kg, ein nedgang på 1,0 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Mest gjeld til Europa

  Gjelda som norske ikkje-finansielle føretak hadde til utlandet, utgjorde 1 463 milliardar kroner i 2016. Nær to tredelar av gjelda var til føretak i andre europeiske land.

  Artikkel