Statistikkområde

Utenriksøkonomi: Utenrikshandel

Alt innhold for delområdet utenrikshandel

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Lav fastlandseksport gjennom juni

  Norsk eksport av varer har vært lav de siste månedene, og den er fortsatt godt under hva den var på samme tid i fjor. I uke 23 til 26, de fire ukene som utgjorde mesteparten av juni, var eksportverdien 12,2 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 26 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 59,01 kr/kg, ein nedgang på 4,7 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Noe svakere fall i eksporten siste uker

  Norsk eksport av varer har vært lav de siste par månedene, og den er fortsatt godt under hva den var på samme tid i fjor. Men de siste ukene er ikke eksporten like langt under fjoråret som den var i siste halvdel av april og i mai.

  Artikkel
 • Markant nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 25 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 61,92 kr/kg, ein nedgang på 11,5 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • En viss retur opp for enkelte eksportvarer

  Norsk eksport av varer har vært lav de siste par månedene, og den er fortsatt godt under hva den var på samme tid i fjor. Dette til tross for at eksport av fisk og metaller tok seg noe opp de første ukene i juni.

  Artikkel
 • Noko auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 24 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 69,94 kr/kg, ein oppgang på 1,0 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Kraftig fall i utenrikshandelen med varer

  Eksporten fortsatte nedgangen i mai. Eksportverdien utgjorde 56,2 milliarder kroner og var 26,0 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor. Importen gikk ned 14,5 prosent og endte på 57,4 milliarder. Dette ga et handelsunderskudd på 1,2 milliar...

  Artikkel
 • Lavere eksport og import første uka i juni

  Etter at eksporten var relativt høy den siste uka i mai, sammenlignet både med ukene før og samme uke i fjor, var verdien på eksporten den første uka i juni tilbake på det lave nivået vi har sett siden påske.

  Artikkel
 • Stor auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 23 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 69,23 kr/kg, ein oppgang på 7,7 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Eksport og import av varer opp i uke 22

  Verdien av norsk import og eksport av varer økte noe i den siste uka i mai. Likevel ligger både importen og eksporten under samme periode i fjor om vi ser de siste fire ukene samlet.

  Artikkel
 • Overskot på tenestebalansen

  Eksport av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak enda i 1. kvartal 2020 på 68,2 milliardar kroner. Import av tenester utgjorde 65,6 milliardar kroner. Tenestebalansen mellom Noreg og utlandet enda dermed på 2,6 milliardar kroner.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 22 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 64,28 kr/kg, ein nedgang på 1,8 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Vareeksporten fortsetter å synke

  Verdien av norsk vareeksport fortsetter å gå ned. De fire siste ukene var eksporten 18,6 prosent lavere enn i tilsvarende periode i fjor. Importen er også noe lavere enn i fjor, men nedgangen dempes av høyere priser.

  Artikkel
 • Sterk auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 21 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 65,46 kr/kg, ein oppgang på 10,6 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Lav eksport siden påske

  Verdien av norsk vareeksport har vært lav i ukene etter påske. De fire siste ukene var eksporten 15,2 prosent under tilsvarende periode i fjor.

  Artikkel