432871_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
432871
statistikk
2021-05-12T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 18 2021

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 18 2021Endring i prosent
Uke 17 2021 - Uke 18 2021Uke 18 2020 - Uke 18 2021
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks65,06-1,016,5
Frosen laks53,32-6,0-9,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 137-3,4-7,1
Frosen laks267-51,6-17,8