432861_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
432861
statistikk
2021-04-08T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 13 2021

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 13 2021Endring i prosent
Uke 12 2021 - Uke 13 2021Uke 13 2020 - Uke 13 2021
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks65,255,110,7
Frosen laks58,8011,410,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 286-30,3-8,9
Frosen laks202-54,447,4