432855_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
432855
statistikk
2021-03-17T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 10 2021

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 10 2021Endring i prosent
Uke 9 2021 - Uke 10 2021Uke 10 2020 - Uke 10 2021
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks62,79-0,8-7,3
Frosen laks51,12-0,5-17,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 959-5,613,9
Frosen laks351-21,553,9