432851_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
432851
statistikk
2021-03-03T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 8 2021

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 8 2021Endring i prosent
Uke 7 2021 - Uke 8 2021Uke 8 2020 - Uke 8 2021
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks55,518,7-18,9
Frosen laks47,36-6,6-23,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 754-12,48,1
Frosen laks385-7,2-13,9