432849_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
432849
statistikk
2021-02-24T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 7 2021

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 7 2021Endring i prosent
Uke 6 2021 - Uke 7 2021Uke 7 2020 - Uke 7 2021
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks51,07-0,3-20,8
Frosen laks50,735,5-24,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks19 128-4,910,1
Frosen laks415-34,024,3