432847_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
432847
statistikk
2021-02-17T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 6 2021

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 6 2021Endring i prosent
Uke 5 2021 - Uke 6 2021Uke 6 2020 - Uke 6 2021
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks51,218,2-21,9
Frosen laks48,08-5,3-16,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks20 1154,130,2
Frosen laks62927,1133,8