432845_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
432845
statistikk
2021-02-10T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 5 2021

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 5 2021Endring i prosent
Uke 4 2021 - Uke 5 2021Uke 5 2020 - Uke 5 2021
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks47,31-1,3-32,7
Frosen laks50,786,5-3,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks19 322-3,618,8
Frosen laks49516,525,0