432843_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
432843
statistikk
2021-02-03T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 4 2021

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 4 2021Endring i prosent
Uke 3 2021 - Uke 4 2021Uke 4 2020 - Uke 4 2021
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks47,94-3,8-36,5
Frosen laks47,68-4,6-21,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks20 0454,725,0
Frosen laks42562,255,7