432404_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
432404
statistikk
2021-01-20T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 2 2021

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 2 2021Endring i prosent
Uke 1 2021 - Uke 2 2021Uke 3 2020 - Uke 2 2021
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks46,55-7,6-39,1
Frosen laks47,37-11,6-17,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 7200,76,9
Frosen laks42285,113,1